Sandhedens Bermuda-trekant - nu også i Gødstrup

Udgivet:23. januar 2023, 12.35

Læsetid:4 minutter

Ole Tranberg. Foto: Henrik Ole Jensen

Af Ole Tranberg. Tyvkærvej 35 Ikast

SUNDHED Balladen om akutmodtagelsen på Gødstrup viser endnu engang, hvordan den uhellige treenighed mellem politikere, administratorer og kommunikationsfolk evner at fralægge sig ethvert ansvar.

»Nulpunktet for en administrativ enhed er seks ansatte. Herfra er vi i stand til - uden input og output - at være fuldstændig selvkørende på møder, referater og interne mails.«

Ovennævnte citat skal - efter hvad jeg har erfaret - tilskrives en ledende medarbejder i Forsvarets Efterretningstjeneste og er nok blevet serveret med et glimt i øjet. Men vel også med en betydelig selverkendelse. Helt ude i hampen virker den i hvert fald ikke til at være, når man ser, hvordan administrative og politiske ledelser den ene gang efter den anden krampagtigt forsøger at beklikke sandheden af eventuelle kritikeres intentioner og argumenter. I stedet for at vedkende sig ansvaret lader man sin kommunikationsafdeling lave »en stråmand« på sine kritikere, hvor man bevidst fejlfortolker budskabet og derved får skabt en forestilling hos den brede offentlighed af, at kritikerne ikke har styr på fakta. Alt sammen uden det får en negativ indflydelse på antallet af egne stillinger.

Som jeg har forstået sagen om det latente sammenbrud på akutmodtagelsen på Regionshospitalet Gødstrup - både fra pressen og fra personer med direkte indsigt i forholdene - har en gruppe af stærkt dedikerede og fagligt dygtige medarbejdere bevæget sig ud i det hajfyldte farvand det er offentligt at kritisere den politiske og administrative ledelse i forbindelse med personalemæssige besparelser.

Personalets talsmand, Anders Møllekær, har udtalt sin bekymring i den anledning ved at sige, at det er et spørgsmål om tid, før patienter dør, inden de kan modtage behandling på afdelingen, og at det er hans faglige vurdering, at der allerede har været eksempler på at for sen behandling har givet sig udslag i dårligere overlevelse.

Læs også
<span>Hjælp til presset sygehus:</span> Korps af sygeplejersker rykker ud <span>Hjælp til presset sygehus:</span> Korps af sygeplejersker rykker ud
Læs også:
Hjælp til presset sygehus: Korps af sygeplejersker rykker ud

Historien gik hurtigt landsdækkende, blot med den sensationshungrende misforståelse, at patienter døde i akutmodtagelsen. Ledelsens kommunikationsafdeling og en håndsky regionsrådsformand greb straks den historie og kunne dokumentere, at der ikke var fakta, der underbyggede, at patienter var døde i akutmodtagelsen på Gødstrup. En historie som påfaldende hurtigt blev til en artikel på Ritzau og derfra ufiltreret delt på de førende landsdækkende medier. Sådan fik man underløbet sandhedsværdien i sine kritikeres udsagn, selvom det slet ikke var det, der var blevet sagt.

Det er det, man i kommunikationslingo kalder en stråmand. Og det kommer fra en politisk og administrativ ledelse der i hele tilblivelse af det såkaldte supersygehus ikke har vist overdreven kompetence til at styre projektet med dårlig økonomi til følge. Hvilket har betydet nedskæringer på antallet af sengepladser, der igen fører til »opstuvning« på akutmodtagelsen, når man ikke umiddelbart kan indlægge på relevante afdelinger.

Der er nok en del af de læsere, som hænger på endnu, der undrer sig over, at nærværende skribent - der ellers kun åbner munden, når det drejer sig om Udrejsecenter Kærshovedgård - nu føler sig kaldet til at blande sig i den ovennævnte sag. Det er fordi, der - efter min opfattelse - er en udpræget parallelitet i de to forløb, hvor man først sælger projektet som alle løsningers moder, og når virkeligheden viser sig ikke evner at leve op til skåltalerne, ja så forsøger man at tryne budbringeren i stedet for at erkende eget ansvar for problemerne.

Jeg har prøvet det og skal nok overleve, men jeg er bekymret for, at dygtige medarbejdere på Gødstrup efter sådan en behandling smider håndklædet i ringen og søger hen, hvor arbejdsforholdene ikke er belastende i samme omfang. Og hvis der kun er administrations- og kommunikationsfolk tilbage i akutten, den dag jeg ryger ind med blå blink, så er chancen for overlevelse nok så som så.

Det administrative system - eller bureaukratiet om man vil - kan ikke undværes. Men dets iboende trang til at brede sig uhæmmet skal bekæmpes. Dets overlevelse bliver i egen optik vigtigere end at løse de pålagte opgaver effektivt.

Det er en borgerpligt om ikke selv at tage kampen, så i det mindste støtte dem - ikke mindst praktikerne - der på et sagligt grundlag tør gøre det. En ting er sikkert - det har historien vist - politikerne magter det ikke.

Læs også
<span>Læger afviser udlægning fra Gødstrup-ledelse:</span> Vi har afleveret dokumentation for dødsfald <span>Læger afviser udlægning fra Gødstrup-ledelse:</span> Vi har afleveret dokumentation for dødsfald
Læs også:
Læger afviser udlægning fra Gødstrup-ledelse: Vi har afleveret dokumentation for dødsfald

Indlæser debat