Velkommen i folkeskolen

13. august 2019, 11.30

Helen Sørensen.

SKOLESTART Mandag 12. og tirsdag 13. august begyndte undervisningen i folkeskolerne i Herning og Ikast-Brande igen efter eleverne har været på seks ugers ferie. Ferien har sikkert budt på anderledes dage med sommer, sol, regnvejr, mange oplevelser, sent i seng, adskillige sodavand måske og flere is end vanligt.

I et digt fra 1984 skrev Dan Turell i første vers:

Jeg holder af hverdagen

Mest af alt holder jeg af hverdagen ... Og mon ikke både børn og voksne har det sådan, når det kommer til stykket. Derfor er det vigtigt, at der er stor kvalitet i hverdagen. Skolen er det lærested, udover hjemmet, hvor børn og unge opholder sig i rigtigt mange timer. Det er vigtigt, at der er gode rammer bygningsmæssigt, men så sandelig også, at der er lærere, børnehaveklasseledere, pædagoger og øvrigt personale til stede i skolens bygninger. Vel at mærke lærere og øvrigt personale, som kan deres metier og som er passionerede netop i, hvordan børn lærer mest muligt med opmærksomhed på socialisering og tryghed integreret i skolens fag og hele virke. Dannelsesidealet i den danske skole handler netop om »det hele menneske«.

Folkeskolen er langt fra ligegyldig i de fleste menneskers univers. Og hvor er det dog dejligt, når vi ved, at sammenhængskraften i landet og evnen at rumme alle mennesker er et væsentligt dannelseselement i folkeskolen. Det er nemlig ikke ligegyldigt hvilke holdninger til medmennesker og forståelse for demokrati og fællesskabers betydning, man kommer videre i livet med efter grundskolen.

Heldigvis vælger de fleste forældre da også stadigvæk at indskrive deres børn i distriktsskolen. Sikkert også fordi forældre finder det af værdi, at det er her, man møder børn fra alle samfundslag.

Lærernes DNA er at tage et medansvar for folkeskolens udvikling – det betyder et stærkt engagement, som kommer eleverne og forældrene til gode. Lærerne vil sammen med kollegerne altid tage hånd om det enkelte barns undervisning, socialisering og hele liv i skolen i et forpligtende samarbejde med forældrene.

Velkommen i folkeskolen!