Højdeforskelle og støj på skolegrunden i Gjellerup

5. september 2020, 07.44

Højdemodellen er 3. sep. 2020 hentet fra GeoDanmark-data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og Danske kommuner. Støjkortet er fra udkastet til lokalplanen.

BOLIGER Mandag 1. september deltog jeg i det borgermøde, Herning Kommune havde arrangeret i Hammerum Hallen i forbindelse med lokalplanforslag for boligområde ved Skolebakken i Gjellerup. På mødet fik vi en fin gennemgang af formand for byplanudvalget Ulrik Hyldgaard (V) og repræsentanter fra forvaltningen.

Jeg har tidligere her i bladet givet udtryk for, at den nuværende plan er fornuftig. Nu lægges der op til, at der skal bygges 22 parcelhuse og 21 rækkehuse. Der har ellers tilbage til 24. august 2017 været skrevet her i bladet: »Selve Gjellerupskolen ligger på en 40.000 kvadratmeter stor grund, og her vurderer kommunen, at der kan blive plads til 35 parcelhuse og 70 rækkehuse.«

Dette fik mig dengang til at protestere kraftigt, da jeg mente, det ville blive alt for tæt. Om man har lyttet til mig vides ikke.

Der havde også tidligere været talt om at sælge hele skolegrunden inklusiv bygninger til en entreprenør, der så skulle rive skolen ned og udstykke denne. Nu er det imidlertid kommunen selv, der står for nedrivningen og udstykningen. Parcelhusgrundene vil således senere blive udbudt til salg af kommunen, mens rækkehusene vil blive solgt som en eller flere storparceller.

De er også lagt op til en vis kvalitet i rækkehusene, som ikke er tegnet på en lige række, men med fortandinger og forskydninger. Der var da også på borgermødet stor interesse for både rækkehuse og byggegrunde.

På borgermødet var der også en der spurgte, om det samme, som jeg tidligere har fremført, nemlig om ACO-Funki ikke også kunne komme med i udstykningsplanen. Det blev af Ulrik Hyldgaard nævnt, at man skam havde været i kontakt med ACO Funki, men at de ikke var interesseret i at flytte ud i et industriområde for eksempel i HI-Park. Man må imidlertid håbe, at ACO Funki skifter mening, når de ser, at byggegrundene er meget eftertragtede.

Der er dog forhold, som jeg ikke synes er klarlagt i lokalplanen nemlig arealets højder. Der står i lokalplanen: »Der må ikke foretages permanente reguleringer af det naturlige terræn på mere end +/- 0,5 meter«. Der er bare det, hvad er naturlig terræn? I forbindelse med Gjellerupskolen er der lavet terrænreguleringer på flere meter.

Jeg har vedhæftet en højdemodel og et kort med lokalplanens støjzoner. Her kan man se, at der er et fald fra husene på Gjellerupbakken ind til den nuværende skole. Beboerne på Gjellerupbakken er naturligvis interesseret i, at deres grund fortsat vil ligge højere end grunden for de kommende rækkehuse, der må bygges op i 8,5 meter På spørgsmål i den forbindelse blev der vist ikke givet andet svar end: »Nu bliver skolen først revet ned«.

Der er også spørgsmålet om støj. Den ny lokalplan er delt ind i tre støjzoner fra den støj, der kommer fra ACO Funki, og højden på husene afhænger af dette. Det mærkelige er imidlertid, at den kraftigste støj er overfor ACO Funkis grønne område. Jeg kan kun se, at det kan lade sig gøre på grund af, at terrænet falder fra ACO Funkis lagerplads (kote 64,0) til det grønne område (kote 59,0).

Det skal bemærkes, at koten 59,0 er i skel oppe i terræn og ikke nede på stien, der går under tunnellen.

Det blev nævnt, at der er regnet med en støjmur på tre meter, men hvorfor har man ikke regnet med en støjmur, der bliver højere mod øst? Alternativt kunne man, efter aftale med ACO Funki, have lavet en støjmur op langs ACO Funkis lagerplads. Denne ville ligge 1,5 meter højere end langs stien.

Se kort på herningfolkeblad.dk