Nu må der flere ressourcer til domstolene

12. april 2021, 13.27

Hans Christian Fløe. Foto: PR-foto

LOV Presset på landets domstole stiger, og der må tilføjes ressourcer, hvis medarbejderne ikke skal lide alvorligt under presset.

Det vælter ind med sager til landets domstole. Særligt på strafferetsområdet er det svært at finde plads til de tusindvis og atter tusindvis af sager.

Det viser årsrapporten fra Danmarks Domstole for 2020. Bag årsrapporten står Domstolsstyrelsen, der er ansvarlig for administration og udvikling af Danmarks Domstole, og rapporten bekræfter de dystre udsigter.

Det næste år ventes sagsbehandlingstiden nemlig at stige endnu mere, og det har fået Foreningen af Offentlige Anklagere (FOAN) til at opfordre Folketingets politikere og regeringen til at tage problemet alvorligt - og få gjort noget.

HK Stat har i lighed med FOAN, Dommerforeningen og andre organisationer flere gange peget på problemerne med flere, større og mere komplekse sager. Også i 2020 deltog HK Stat i flere møder med Folketingets Retsudvalg, justitsminister Nick Hækkerup og en række retsordførere.

I december indgik regeringen og flere partier en aftale om et politiforlig, som giver flere kræfter både til politiet og anklagemyndigheden. Men domstolene fik ikke den hjælp, de havde håbet.

Der er afsat 13,3 millioner kroner ekstra om året til domstolene på finansloven i perioden 2021-2023, og i efteråret 2020 blev der udmøntet yderligere syv millioner kroner i en merbevilling til bunkebekæmpelse efter covid-19.

Men med styrkelsen af politiet og anklagemyndigheden og et årligt effektiviseringskrav på 1,2 procent er det forventningen, at det generelle, betydelige sagspres, der ikke relaterer sig til covid-19, vil medføre stigende sagsbehandlingstider i de kommende år.

Det er på tide, at der bliver gjort noget - både af hensyn til borgerne, der lider under de lange sagsbehandlingstider, men så sandelig også for de hårdt prøvede medarbejderes skyld.

Optimering og udvikling af sagsgange samt øget digitalisering er ikke nok. Der er hårdt brug for flere hænder. Og ikke kun i form af nye dommere, men også kontorfunktionærer, så de nye dommere ikke ender med at lave administrativt arbejde.

Vi har brug for et løft til alle faggrupper - hvis domstolene skal kunne holde til presset.

Indlæser debat...