Å-turisme - en sikker investering

LÆSERBREV: Fiskeriet skal være noget, som man ikke kan undgå at blive tilbudt, og ikke noget, man skal søge efter

Udgivet:01. oktober 2014, 16.19

Læsetid:2 minutter

Søren Green

Af Søren Green, byrådsmedlem (V), formand for Venstre-gruppen i Herning Byråd

turisme Herning Kommune har mange dejlige naturperler. Det har man også mange andre steder i Danmark og resten af EU.

Men Herning Kommune er fra naturens side tildelt ikke mindre end tre store vandløb, nemlig Storåen, Karup Å og ikke Danmarks længste, men mest vandførende å - Skjern Å. Og hertil kommer alle de mange mindre vandløb, som løber ud i de tre hovedløb.

I dag er både Karup Å og Skjern Å kendt for deres unikke fiskevand. Karup Å især for sit havørredfiskeri, og i Skjern å er det laksen, som allerede i dag tiltrækker masser af lystfiskere. Storåen vil uden tvivl også blive interessant på sigt, set med lystfiskerøjne.

Så når der i det netop indgåede budgetforlig er afsat midler til at fremme turismeindsatsen omkring vore smukke åer, så er der allerede tænkt mange tanker, og afholdt mange møder omkring, hvorledes vi udmønter ideen. I den sydlige del omkring Skjern Å, som jeg kender bedst, har jeg deltaget i flere møder sammen med deltagere fra Ringkøbing-Skjern kommune. Og der er virkeligt et kæmpe potentiale i den fremtidige lystfisker-turisme. Vi skal bare have det koordineret, og her er det helt oplagt at samarbejde med nabokommuner, og med budgetforliget er der nu skabt mulighed for at komme i gang.

Og hvilke opgaver er det, så vi skal løse? Først og fremmest skal det være således, at hvis man er lystfisker og bosiddende i Hamborg, så skal fiskeriet i vore åer være noget, som man ikke kan undgå at blive tilbudt, og ikke noget, man skal søge efter.

I mange, mange år har tyske lystfiskere kørt op gennem Jylland for at tage færgen til Norge. Her har de betalt rigtigt mange penge for at stå ved en elv i en uge i håb om at fange en laks. Hvis vi først får dem overtalt til at stoppe her, så skal vi være så gode, at de aldrig kommer længere. Og at de kommer igen år efter år!

Vi skal, og gerne i samarbejde med Dansk Ornitologisk forening, have reduceret skarvbestanden væsentligt. Det må kunne lade sig gøre i gensidig respekt for hinandens synspunkter og interesser.

I højsommeren er lystfiskeriet på et lavere blus, og her er der gode muligheder for kano-turismen. Der er allerede lavet mange gode tiltag med landingspladser m.m., og det skal fortsat udbygges.

Hele baggrunden for dette tiltag er jo desværre, at de mange arbejdspladser, vi for få årtier siden havde i landbruget, både i primærproduktionen og i følgeerhvervene, er stærkt reduceret. Derfor er det tvingende nødvendigt, at vi som kommune også støtter de nye erhvervsmuligheder, der er i yderområderne i vores meget store kommune.

Det er ovennævnte et eksempel på, så lad os komme i gang!