Tryghedsgruppen skal øge trygheden omkring Udrejsecenter Kærshovedgård

Udgivet:11. maj 2022, 12.35

Læsetid:2 minutter

Kærshovedgård. Foto: Tom Laursen

Af Lars Lausten Evald Asp, Svend Kristiansen og Kaare Dybvad Bek. henholdsvis formand for Bording Erhvervsforening, formand for Bording Lokalråd, formand for Isenvad Lokalråd og folketingsmedlem og udlændinge- og integrationsminister for Socialdemokratiet

TRYGT Et udrejsecenter vil altid have konsekvenser for omgivelserne. Det kan både være konkrete dårlige oplevelser og en følelse af utryghed. Det kan blandt andet ramme naboer såvel som detailbutikker og deres medarbejdere. Derfor er det godt og nødvendigt, at der nu er etableret en lokal tryghedsgruppe, der skal være med til at øge trygheden i området omkring Udrejsecenter Kærshovedgård. Og det er glædeligt, at gruppen på finansloven har fået en bevilling på 5 millioner kroner i 2022.

Tryghedsgruppen er sammensat af ni personer, som er udpeget af Bording Lokalråd, Bording Erhvervsforening og Isenvad Lokalråd. Tryghedsgruppen vil indsamle ideer og forslag fra lokalområdet og udpege de initiativer, der kan gennemføres for at løfte trygheden i området omkring centeret. Tryghedsgruppen tager ikke stilling til centrets interne forhold.

Og tryghedsgruppen ønsker ikke at indgå i en debat om landets udlændinge- og flygtningepolitik. Den debat ønsker tryghedsgruppen at overlade til andre.

Formålet med tryghedsgruppen er at igangsætte konkrete og praktiske lokale tiltag, der øger trygheden for de borgere, der oplever et behov for dette. Der vil utvivlsomt være andre, som vil læse dette initiativ ind i en national debat, men for tryghedsgruppen er fokus lokalt. Lokale foreninger har tidligere oplevet, at det har været trægt at få initiativer gennemført, når forskellige offentlige myndigheder skal involveres. Nogle gange føles der meget langt fra Udlændinge- og Integrationsministeriet til Midtjylland.

Med tryghedsgruppen får de lokale omkring udrejsecenteret mulighed for hurtigt og smidigt – i samarbejde med Ikast-Brande Kommune - selv at igangsætte tryghedsskabende tiltag.

Når det er relevant, vil Tryghedsgruppen gå i dialog med en række myndigheder: Udlændingestyrelsen, Hjemrejsestyrelsen, kriminalforsorgen og Midt- og Vestjyllands Politi.

Tryghedsgruppen kan også række ud til Røde Kors. Tryghedsgruppen er ikke en blåstempling af udrejsecenteret som institution og ej heller af centerets placering.

Men tryghedsgruppen vil arbejde for at øge trygheden i området, så længe centeret ligger, som det gør. Det arbejde går i gang nu.

Læs også
Muligt terrornetværk på Kærshovedgård Muligt terrornetværk på Kærshovedgård
Læs også:
Muligt terrornetværk på Kærshovedgård

Indlæser debat