Helhedsplaner - renovering af almene boliger

17. september 2020, 14.41

Marius Kristensen. Foto: Privatfoto

LOVGIVNING Efter at have læst om modstanden mod de almene boliger i Herning undrer det mig, at der er så stor en modstand mod, at boligerne bliver sat i stand.

Beboerne i de almene boliger har gennem flere år selv indbetalt de penge, som skal bruges til at renovere for. Det er ikke ubetydelige beløb, som bliver betalt ind til Landsbyggefonden. For beboerne i Herning Kommune er det et milliardbeløb, som gennem tiden er blevet indbetalt til Landsbyggefonden.

Landsbyggefonden er oprettet ved lov, som er vedtaget i Folketinget. Det betyder, at fonden får midler fra beboere, der bor i almene boliger, hvor de faste lån er blevet udbetalt. Afdragene forsætter med at blive betalt til Landsbyggefonden. Fondens midler var oprindelig tiltænkt til at blive anvendt til renovering af de almene boliger.

Landsbyggefonden kan med tilladelse fra Folketinget bruge fondens midler til at renovere de almene boliger med nutidens midler til fremtidens boliger.

Det bliver en mindre bekostelig omgang, end hvis renoveringen skal betales med nye lån til renoveringen.

Pengene fra Landsbyggefonden betyder, at huslejen vil stige, men huslejestigningen vil ikke blive så stor, som hvis finansieringen bliver foretaget ved de traditionelle lån til renoveringen. Derfor vil det være en dårlig ide at stemme en helhedsplan ned på afdelingsmøderne. Hvis et flertal af beboere på et afdelingsmøde stemmer nej til en helhedsplan, går de indbetalte beløb tabt for afdelingen, men kommer direkte tilbage til fonden. Spørgsmålet er, om det er bedre at lade pengene gå til de almene boliger i København? Har vi i det hele taget råd til at sende pengene til Sjælland i stedet for selv at få glæde af de beløb, som er indbetalt til Landsbyggefonden? Mit svar vil være: Lad jyske penge arbejde i vores område.

Det er rigtig, at kommunen skal stille en sikkerhedsgaranti til de almene boliger, som lovgivningen kræver. Der er kun tale om en sikkerhedsgaranti, som aldrig kommer til at virke med, at kommunen skal betale for sikkerhedsstillelsen.

Kommunen får derimod gavn af, at der bliver renoveret, for det betyder arbejdspladser til kommunen.