Nørre Allé og popler?

31. oktober 2020, 10.06

Ernst B. Knudsen. Foto: Privatfoto

BRO 29. oktober havde Ingelis Sander et læserbrev her i bladet med titlen »Poppelallé og gangbro kan samle Herning by«. I den forbindelse foreslår hun, at man sætter en poppelallé fra sygehusets røde hovedbygninger via Pontoppidansvej og Nørre Allé til torvet.

Jeg ved ikke, om Ingelis Sander har gået denne strækning for nyligt, men her er altså i forvejen fine allétræer i passende størrelser. Jeg vil da også lige minde Ingelis Sander om, at vi så sent som 12. december 2018 frigav anlægsbevilling til gadetræer etape to af to til Nørre Allé og Østre Kirkevej. Den samlede bevilling var på ikke mindre end 600.000 kroner.

En poppel er jo et hurtigtvoksende træ, der kan blive enormt højt. Popler kan blandt andet ses i HI-Park. Her har man imidlertid plantet nye lindetræer mellem poplerne.

Jeg tvivler derfor på, at villaejerne i det eksklusive kvarter omkring Nørre Allé vil være begejstret for at få deres fine allétræer udskiftet med popler.

Ingelis Sander foreslår endvidere en gangbro fra sygehusgrunden til Hovedgaden ved Bethaniagades p-plads. På denne strækning forløber Nørgaards Alle. Så hvad skulle motivationen være for at gå op på en vindblæst gangbro i stedet for at gå nede på det eksisterende fortov? Jeg tror da heller ikke, at beboerne i området er interesseret i at få en gangbro forbi deres vinduer og over deres haver, men måske har jeg misforstået et eller andet?

Jeg tror da nærmere, at folk vil gå ad en vej, hvor der er noget at se på, som små butikker og caféer.

Jeg deler dog helt Ingelis Sanders entusiasme omkring sygehusgrunden. Ingelis Sander slutter sit indlæg med: »Jeg håber, at vi i Herning Venstre snarest vil tage aktiv del i debatten og idéudviklingen omkring fremtidens bymidte«. Til det vil jeg bare sige, at jeg håber også, at alle andre end folk i Herning Venstre vil tage del i debatten.