Tag stilling til EU og udlændinge

10. oktober 2019, 10.14

UDLÆNDINGE Dansk Samling opfordrer Venstre, Det Konservative Folkeparti og Socialdemokratiet til fundamentalt at omlægge den danske udlændingepolitik og EU-politik.

Der er ikke længere nogen undskyldning for ikke at indse, at masseindvandringen til Danmark siden 1983 har været en ulykke for landet. Udviklingen må standses og vendes rundt gennem et nationalt kompromis bestående af alle ansvarlige partier.

Samtidig med dette indledes der en periode på seks måneder, hvor de reelle virkninger af Danmarks medlemskab af EU diskuteres. Derpå bør der udskrives en folkeafstemning, hvor danskerne på et oplyst grundlag kan tage stilling til, om Danmark skal melde sig ud af EU

Ved at føre en ansvarlig udlændingepolitik og arbejde for dansk udmeldelse af EU vil alle ansvarlige partier kunne højne deres anseelse i det danske folk betragteligt.

Det vil under alle omstændigheder på et tidspunkt blive nødvendigt at tage stilling til disse to skæbnespørgsmål, og derfor kan det lige så godt ske før som siden.

Læs også
Socialistisk ulighed når den er værst