Gæster evakueret fra Hotel Eyde: Murer-støv aktiverede brandalarmen

26. november 2019, 16.53

Brand & Redning MidtVest måtte tirsdag eftermiddag en tur forbi Hotel Eyde, da håndværkerstøv fik aktiveret hotellets alarm. Foto: Thomas Færch Kvist

HERNING Gæsterne på Hotel Eyde blev tirsdag inddraget i en ufrivillig brandøvelse, da hotellet ved 16-tiden pludselig måtte evakueres. En automatisk brandalarm gik i gang, og dermed måtte alle mand ud.

Heldigvis var der ikke tale om nogen brand. Det var en ordentlig omgang håndværkerstøv, der havde aktiveret alarmen.

- Der var et helt gangafsnit, der var helt fyldt med støv, fortæller indsatsleder Lars Stensbjerg.

- En murer havde været i gang med at bore i forbindelse med opsætning af nogle jerndragere, og det fyldte et helt afsnit med så meget støv, at det aktiverede alarmen. Personalet håndterede det rigtigt fint. Da vi kom, var de allerede i gang med at evakuere, og der stod en masse gæster ude i gården. Det var helt efter planen - også selvom personalet selv havde konstateret, at det var støv, der havde aktiveret alarmen, siger indsatslederen.

På Hotel Eyde blev vinduerne på gangafsnittet åbnet op på vid gab for at få luftet ud i de berørte områder.