Højhuset på sygehusgrunden er reduceret

19. juni 2020, 12.05

Illustration af højhus på 15 etager på sygehusgrunden. Illustration: Herning Kommune/KPC

BYGGERI Beboerne i området omkring sygehusgrunden vil gerne takke og anerkende KPC’s beslutning om at reducere højhusbyggeriet fra 25 etager til nu kun 15 etager - selv om vi allerhelst havde set, at højhuset kun blev på 12 etager. Eller som det hed i det oprindelige lokalplanforslag »fra 12 til max 15 etager«. Endnu bedre set fra vores perspektiv er to huse på hver seks-syv etager. Disse huse vil kunne glide mere naturligt ind i det eksisterende, gamle sygehusbyggeri med det smukke teglstenstag og røde mursten.

Vi beboere i området håber på at få udsigt til et smukt, bæredygtigt højhus, hvor arkitekturen er i højsædet. Vi har indtil nu kun set et par skitser, som sandsynligvis ikke giver et retvisende billede af det færdige byggeri.

Vi krydser fingre for, at der bliver skabt et spændende, innovativt og miljøvenligt byggeri, hvor det førende princip er bæredygtighed. Ud over at bruge den nyeste og mest grønne teknologi bør bygherren lægge stor vægt på at gøre området så attraktivt som muligt for de kommende beboere. Dette betyder, at de nye byrum medtænker elegant arkitektur, etablering af grønne parker, hængende haver, væksthuse, legepladser, og andre former for rekreative områder.

Bæredygtige bygninger udnytter alternative energikilder mest muligt og har et minimalt forbrug af energi til opvarmning og elektricitet. Valget af byggematerialer spiller også en stor rolle for boligens bæredygtighed, og der findes heldigvis i dag en masse byggematerialer på markedet, som kan medvirke til at nedbringe belastningen for miljøet. Kunne de tusindvis af etagekvadratmeter, der skal rives ned, eventuelt genbruges i det nye byggeri?

Vi håber således, at vi får en bygning som nabo, som anvender solceller, jordvarme, regnvandsopsamling, recycling og grønne løsninger på en måde, som kommer både beboere og miljøet til gode. Se sådan et helt anderledes, innovativt og klimavenligt hus er værd at gå efter som vartegn, og det vil gøre vores skønne by til en endnu mere attraktiv by at besøge og bo og leve i.