Pyt med naboerne

9. marts 2021, 07.11

Ernst B. Knudsen. Foto: PR-foto

NATUR I lørdagsavisen opfordrede debatredaktør Jacob Hove os byrødder til at deltage i debatten om erhvervsområdet ved Knudmosen. I den forbindelse skriver han, at han ikke anser endnu en virksomhed beliggende ved siden af de eksisterende virksomheder som det store problem, men konstaterer samtidig at han jo heller ikke er nabo.

Indledningsvis vil jeg blot konstatere, at Vejdirektoratet nok ikke havde tænkt området som erhvervsområde, da det netop på dette sted har udført en stor faunapassage i form af en tunnel.

Endvidere er området udlagt som område med særlig drikkevandsinteresse.

I fagudvalgsbehandlingen fra byplanudvalgsmødet 16. november 2020 punkt 155 kan man læse under Bilag D, Byudvikling: »Derudover ønsker Herning Kommune at satse på bæredygtige og cirkulæreøkonomiske virksomheder. Det gøres ved at skabe et nyt og innovativt recycling-hub ved Mørupvej i Herning Syd, hvor der allerede ligger recycling-virksomheder. Herning Kommune har derudover modtaget en henvendelse fra en konkret virksomhed, der ønsker at placere en recycling virksomhed i kommunen.«

Det er da dejligt, at byplanudvalget har valgt Mørupvej til det nye recycling-hub. Her er der jo heller ikke nogen naboer at genere. Imidlertid skal den virksomhed, som ingen må få noget at vide om, ligge som nabo både til Herningværket, men også nabo til et dejligt landmiljø. Nu hvor ikke engang byrådsmedlemmer må få noget at vide, er det jo svært at tage stilling, men jeg synes de manglende oplysninger må komme naboerne til gode.

Nogle gange, når man bevæger sig ude i naturen, er der landejendomme, der er idylliske. Det er ejendommene på Knudmosevej, nogen af disse er stråtækkede. Der er også små ridebaner og heste. Det nyder jeg selv og mange andre cyklister, når vi benytter denne vej som cykelrute. Det er muligt, at området ikke ligger i selve mosen, men mange bruger vejene i forbindelse med motionsture igennem mosen.

I Kommuneplan 2021-2032 foreslåes Knudmosevej udvidet og tilkoblet til motorvejstilslutningen i Lind. I den forbindelse udtaler udvalgsformand Ulrik Hyldgaard, at han ikke selv synes, det er en god idé med denne vej, når der i den nye kommuneplan kun udlægges lidt erhvervsjord i området. Men hvorfor er vejudvidelsen og tilslutningen så taget med i kommuneplanen?

Jeg har jo selv oplevet, hvordan kommunen herude i Gjellerup har været ligeglade med naboerne og ladet deres grønne områder opkøbe af en god Venstre-mand. Vedrørende Spinkebjerg informerede forvaltningen oven i købet teknik- og miljøudvalget om, at der ikke fandtes en udstykningsplan for området, selv om enhver kan gå ind på tinglysningen og se, at der er en omfattende tinglyst udstykningsplan for området, der netop udlægger det grønne område til offentligt område, hvor der ikke er udlagt byggefelter. Men det med tinglysning bruger man ikke rigtigt i Herning Kommune.

Vi må dog håbe, at der er andre end Borgerlisten, der vil tage hensyn til naboerne. Vi synes heller ikke, at man skal tage en vej med i Kommuneplan 2021-2032 til flere millioner kroner, hvis der slet ikke bliver behov for den i området. Borgerlisten opfordring er derfor: Tag hensyn til naboerne og naturen.