Faldefærdig gangbro ved Lustrup Bæk skal skiftes

Ny træbro i Skarrild skal erstatte gammel faldefærdig bro

19. februar 2020, 12.33

Billedet viser den bro i Præstegårdsskoven, der skal udskiftes først. Den nye kommer op i slutningen af marts eller begyndelsen af april. foto: Erik Degn

SKARRILD I mange år har der været to broer over Lustrup Bæk i Præstegårdsskoven i Skarrild. De er lavet af træ med gamle lysmaster som den bærende del. Men nu kan broerne ikke mere, og der er risiko for, at de brækker sammen.

- Den ene af dem er i så dårlig forfatning, at den kan være væltet her efter stormen. Den har de...