Strakspåbud og mulige bøder i Vest

13. januar 2022, 11.13

Ib Bjerregaard. Foto: PR-foto

AKUT Det er det, der kan høres og læses om i de regionale medier. Og på de sociale medier diskuteres der på livet løs. Som ansvarlig regionspolitiker giver det anledning til refleksion. Og forstærker min overbevisning om, at vi i regionsrådet skal tættere på, hvad der sker på de enkelte hospitaler. Jeg har nu været med til at lave regionale budgetter i otte år. Her har vi aldrig været i dybden eller drøftet andet end de overordnede prioriteringer.

Ser man på seneste budgetlægning fremgår det, at Hospitalsenhed Vest tildeles 13,4 millioner kroner til realvækst, og ses på regnskaberne i de seneste år er der for hvert år brugt flere penge end året før. Eksempelvis viser regnskab 2016 et forbrug på 2.200.350.000 kroner, og regnskab 2020 et forbrug på 2.661.480.000 kroner, altså en stigning på 461 millioner kroner eller omkring 20 procent.

Jeg har ikke tallet for lønstigningerne i perioden - men tror ikke de er 20 procent.

Men ude på den enkelte afdeling opleves det som besparelser. Og i særlig grad er det oplevet på akutafdelingen efter udtalelser fra tillidsrepræsentanten. Situationen har været kendt i flere år. Hospitalsdirektøren udtaler, at de gør, alt hvad de kan. Alligevel kan konstateres, at Arbejdstilsynet har givet strakspåbud, og at det ikke har ændret på situationen, så nu tales der om bøder.

Min overvejelse er derfor, om ikke tiden er til, at vi mindst en gang i en valgperiode går i dybden med de enkelte hospitalers budget og hører de lokale ledelsers forklaringer og begrundelser for de prioriteringer, der laves på det enkelte hospital.

Konkret i Vest med akutafdelingen er oplevelsen, at der er sket besparelser de sidste mange år (sådan hørte jeg udtalelsen fra tillidsrepræsentanten). Jeg ved ikke, om det er korrekt. Og jeg påstår ikke, at hospitalsledelsen burde have prioriteret på anden vis. Men jeg ved, at muligheden havde været til stede ud af et budget på 2,6-2,7 milliarder kroner. Og jeg ved også, at et påbud - som det er omtalt igen og igen i medierne - ikke gør rekruttering til afdelingen lettere.

Som regionspolitikere har vi det endelige ansvar - det vil jeg gerne levere på - men det fordrer en langt større detailviden om de enkelte hospitalers prioriteringer end den, vi har fået hidtil.

Indlæser debat