Er elever blevet syge af at gå på Gjellerupskolen?

14. februar 2020, 08.14

Erling Askjær Jørgensen. Foto: Flemming Hansen

NEDRIVNING Som sædvanlig læste jeg Herning Folkeblad, omhyggeligt, også 11. februar. Artiklen på side seks, »Gjellerupskolen rives ned til maj«, læste jeg grundigt, og det rejser nogle spørgsmål, som jeg gerne vil have svar på.

»Her skal etableres sluser og forsegling, så de farlige stoffer kan isoleres og blive kørt til deponi, inden resten genanvendes«. Således stod der direkte i artiklen. Ergo, de mange elever, der gennem årene har gået på Gjellerupskolen, har været udsat for farlige stoffer, og hvad med de der for eksempel har været lærere på skolen, måske i op til 35-40 år? Hvis de farlige stoffer virkelig er farlige, så må det jo være fordi, de påvirker helbredet på de elever og lærere, der har haft deres daglige gang på Gjellerupskolen.

Jeg betvivler ikke, at det forholder sig som det beskrives i Folkebladets artikel, at der i alle de år, Gjellerupskolen har eksisteret, der er eleverne og lærerne blevet udsat for, hvad de farlige stoffer kan medføre. Hvis »stofferne« ikke påvirker menneskers helbred, er de vel ikke farlige?

»Betonflader som er malede, skal sandblæses, så bly og metalholdigt maling kan sorteres fra« er også informationer i Folkebladets artikel.

Læs også
Nedbrydning for 15 millioner: Gjellerupskolens 12.000 kvadratmeter skal rives ned over ni måneder
+Abonnement

Gad vist hvor mange der er blevet syge og skadet på helbredet af at have været elev på Gjellerupskolen, hvor betonflader har været malede?

Hvor meget metal omgiver vi mennesker os med i vor dagligdag? Gryder, der bruges ved madlavning, håndtag på døre og vinduer, malede døre på vore biler. Cykler af metal. Blandingsbatterier ved håndvask og ved køkkenvask. Vandforsyningsrør underjordisk med stophaner og ventiler af metal. Er disse metaller forurenende og farlige? Drikkevand der kommer fra pumper af metal?

Jeg fylder snart 87 år. I hele min barndom levede jeg på en landbrugsejendom, hvor alle udbygningerne havde asbesttage.

Ja, jeg lever endnu, ellers kunne jeg ikke have undret mig over artiklen i Folkebladet.

Jeg er ikke i tvivl om, at der findes hundredvis af tåbelige love, bekendtgørelser, forordninger og regler, der forbyder mange af de stoffer, der er nævnte, og at der selvsagt skal være stor varsomhed med at få tingene fjernet, ikke på grund af noget reelt farligt, men på grund af de tossede regler og love.

Mon de mennesker, der nu skal udføre arbejdet med nedrivning af Gjellerupskolen, skal være iført beskyttelsesdragter, ligesom dem vi ser, når det drejer sig om den særlige nye coronavirus?

Husk rigelig med håndsprit derude, hvor Gjellerupskolen nedrives. Pas på, jer der får jobbet!

Jeg opfordrer til, at de mange, der har været elever på Gjellerupskolen, nu ikke går og bliver bange for en for tidlig død på grund af det »farlige«, der beskrives i Herning Folkeblad. Og de mange, der har været lærere eller pedel på skolen, er de allerede invalidepensionister og kan tilkomme erstatning?