Nej til lokal overenskomst på ringere vilkår

Udgivet:08. april 2021, 13.31

Læsetid:2 minutter

Foto: Adobe Stock Photo

Af Anja Laursen og Hanne Holst Long henholdsvis formand og næstformand for Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland

2 år siden

LØN Dansk Sygeplejeråd har gennem længere tid forsøgt at få en overenskomst med den private leverandør Lokalpleje Danmark, der står for dele af hjemme- og sygeplejen i Ikast-Brande Kommune. Det er desværre ikke lykkedes at indgå en aftale, der sikrer de ansatte sygeplejersker de samme lønforhold som på vores øvrige overenskomster.

Lokalpleje arbejder med inspiration fra den hollandske plejemodel Buurtzorg, hvor nogle af formålene er, at borgerne skal have færre forskellige sygeplejersker og hjemmehjælpere på besøg, og at de ansatte får større frihed til at planlægge deres arbejde. Det er formål, Dansk Sygeplejeråd er helt enige i, og som vi gerne deltager i at udvikle. Det kan dog ikke være rimeligt, at sygeplejerskerne skal betale for forsøget ved at give afkald på nogle af de goder, de har i den kommunale overenskomst.

Problemet er, at Lokalpleje har ønsket at fravige de vilkår, der fremgår af den kommunale arbejdstidsaftale, som er en del af overenskomsten. Især gælder, at Lokalpleje ikke betaler tillæg for overarbejde og for ændringer af tjenesteplanen - for eksempel ved inddragelse af planlagt frihed på de ugentlige fridøgn eller helligdage.

I stedet ønsker Lokalpleje af betale et fast funktionstillæg på 1000 kroner om måneden. Det ligger desværre langt under betalingen i den kommunale arbejdstidsaftale - alene overtidstillægget for en enkelt vagt udgør 700-800 kroner.

Derfor passer det ikke, når Bjørn Kassøe Andersen (BKA), direktør i Lokalpleje Danmark, i en række læserbreve har skrevet, at »Løn- og arbejdsvilkår for ansatte hos Lokalpleje er på niveau med eller bedre end kommunalt ansatte.«

Det er heller ikke rigtigt, når han skriver, at vi kræver, at Lokalpleje skal tiltræde en af Dansk Sygeplejeråds eksisterende overenskomster. Men vi kan selvfølgelig ikke acceptere at indgå en overenskomst, der giver vores medlemmer dårligere løn, end de får efter den kommunale overenskomst. Det vil jo undergrave løn- og ansættelsesforhold og i øvrigt hele den kommunale hjemme- og sygepleje.

Vi er dog enige med BKA om, at vi stadig har en intention om på et tidspunkt at genoptage forhandlingerne for at finde frem til en aftale. Også gerne en aftale, der er tilpasset de konkrete forhold i Buurtzorg-modellen og Lokalpleje. Det skal bare være en aftale, der som minimum er på niveau med de forhold, vores medlemmer i kommunen arbejder under.