Ny stor uddannelsesplan fra VIA: Vil uddanne radiografer i Herning

VIA har meldt en omfattende plan ud, som indeholder tre nye jyske uddannelser - heraf en til Herning

Udgivet:09. december 2021, 12.55

Læsetid:4 minutter

VIA har i forvejen uddannelse af sygeplejersker i Birk i lokalerne, hvor der tidligere har været privathospital. Nu er der også planer om en lokal radiograf-uddannelse. Foto: Tom Laursen

UDDANNELSE I kølvandet på den politiske beslutning om, at flere studiepladser skal placeres uden for Danmarks fire største byer, har bestyrelsen for professionshøjskolen VIA University College besluttet, at VIA skal gå efter at etablere en uddannelse til radiograf i Herning samt en jordemoder- og en læreruddannelse i Horsens.

De tre nye udbud skal, hvis Uddannelses- og Forskningsministeriet godkender planen, have studiestart fra 2023 med hver især cirka 30 studiepladser. Uddannelserne skal understøtte den lokale, regionale og nationale mangel på arbejdskraft inden for de tre fag.

VIA har i forvejen flere uddannelser samlet ved campus i Birk. Det gælder blandt andet uddannelsen Design og business, som er målrettet modebranchen, samt en skatteuddannelse og sygeplejerskeuddannelse.

Den kommende radiograf-uddannelse har mest til fælles med sidstnævnte, da den også er knyttet til sygehussektoren. En radiograf har ansvar for at lave mange forskellige slags undersøgelser - først og fremmest almindelige røntgenundersøgelser. Uddannelsen tager tre-et-halvt år og kan også læses i København, Odense og Aalborg.

Udflytter studiepladser

Frem mod 2030 vil VIA - hvis der er politisk opbakning til det - også oprette 223 nye studiepladser på lærer-, pædagog-, sygeplejerske- samt socialrådgiveruddannelserne uden for Aarhus. Samtidig agter VIA at udflytte 150 studiepladser fra de fire store velfærdsuddannelser i Aarhus.

Ligeledes lægger VIA i sin institutionsplan, som VIAs bestyrelse vedtog onsdag, op til at flytte seks procent af studiepladserne på uddannelsesinstitutionens øvrige uddannelser i Aarhus til andre udbudssteder i regionen.

Planen skal senest den 12. januar være sendt til godkendelse hos Uddannelses- og Forskningsministeriet og er VIAs bud på at indfri den politiske aftale »Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark«.

Ifølge den politiske aftale skal landets professionshøjskoler indfri to krav senest i 2030. Dels skal 60 procent af studiepladserne på de fire store velfærdsuddannelser placeres uden for Danmarks fire største byer. Dels skal 5-10 procent af studiepladserne på øvrige uddannelser flyttes ud af storbyerne.

- Med den nye institutionsplan har VIA et stærkt afsæt for at imødekomme de politiske ambitioner om flere uddannelsespladser i provinsen. Men det er på ingen måde en nem opgave. De unge søger mod de større byer, og særligt i Vestjylland mangler VIA ikke studiepladser men studerende. Opgaven kan kun lykkes i et tæt samarbejde med ungdomsuddannelser, kommuner samt regionale og nationale aktører, fremhæver Peter Sørensen, der er bestyrelsesformand for VIA University College, i en pressemeddelelse.

Ekstra praktikpladser

Prorektor Gitte Sommer Harrits slår fast, at institutionsplanen kun kan lykkes, hvis der er politisk opbakning til for eksempel at bibringe de ekstra praktikpladser, det kræver at kunne øge antallet af studiepladser på VIAs professionsuddannelser.

- VIA bakker fuldt ud op om, at der skal være uddannelsesmuligheder spredt i hele landet og i alle regionerne, og vi har valgt ikke at lukke nogen uddannelser. Men den institutionsplan, vi nu lægger frem, er i virkeligheden kun VIAs bud på at leve op til den politiske aftale om flere studiepladser i provinsen. Den politiske opbakning er en kritisk succesfaktor, og uden en politik prioritering af for eksempel tilstrækkeligt mange praktikpladser, må ambitionerne justeres, understreger Gitte Sommer Harrits.

Hun er den øverst ansvarlige for alle VIAs 42 forskellige professionsbacheloruddannelser i 11 byer i Region Midtjylland og forklarer, at strategien med en bred geografisk dækning ikke er ny for VIA. Allerede i dag er 53 procent af VIAs studerende optaget på studiepladser uden for Aarhus.

Ledige studiepladser

Gitte Sommer Harrits fortæller, at VIA i sit bud på institutionsplan lægger op til at placere de nye og udflyttede studiepladser i Østjylland, da det er i den del af den midtjyske region, det er realistisk at få fyldt uddannelsespladserne op. Samtidig påpeger Gitte Sommer Harrits, at VIA på ingen måde har glemt Vestjylland i sin institutionsplan. Tværtimod er der stort fokus på at rekruttere studerende til for eksempel Holstebro og Nørre Nissum ved at udvikle de lokale uddannelsessteder.

- Sagen er, at vi allerede i dag har mange ledige studiepladser på hele paletten af uddannelser på Campus Holstebro og på læreruddannelsen i Nørre Nissum. Det samme gælder på læreruddannelsen i Skive. Derfor er det ikke flere studiepladser, vi mangler dér - det er flere studerende. På den baggrund har vi de seneste år søsat en række initiativer for at tiltrække studerende til de tomme stole og skabe større synlighed om uddannelsesmulighederne i Vestjylland. Og dét skruer vi op for nu, forklarer Gitte Sommer Harrits.

Eksempelvis undersøger VIA lige nu mulighederne for at søsætte hybride og stedfleksible uddannelser. Det kan være ingeniøruddannelser, hvor studerende deltager i undervisningen online eller mødes på mindre lokationer lokalt og deltager i undervisningen både lokalt og online.

VIA’s plan

VIA University College har vedtaget en såkaldt institutionsplan med følgende punkter:

VIA ønsker at etablere tre nye uddannelser: En radiografuddannelse i Herning, en jordemoderuddannelse i Horsens og en læreruddannelse i Horsens (filial af læreruddannelsen i Silkeborg).

Skolen planlægger at oprette 223 nye studiepladser uden for Aarhus - særligt i Østjylland.

VIA lægger op til at udflytte 150 studiepladser fra de fire store velfærdsuddannelser i Aarhus til den midt- og østlige del af Region Midtjylland (lærer, pædagog, sygeplejerske og socialrådgiver).

Desuden planlægger VIA at reducere antallet af studiepladser på de øvrige uddannelser i Aarhus med seks procent og at flytte en del af pladserne til andre steder i Region Midtjylland. Ingen uddannelser skal lukkes.

VIA ønsker at oprette stedfleksible uddannelser, så studerende kan modtage online undervisning, hvis de tilmelder sig en uddannelse langt fra deres bopæl. De studerende vil kunne modtage undervisningen på en anden campus eller fra et undervisningslokale hos en samarbejdspartner i den by, hvor den studerende bor.