Lokalplaner for byrådet

Flere boligprojekter på vej

6. maj 2020, 11.30

Indsigelser førte til et møde og en forståelse mellem parterne på Enkehøj i Brande. Foto: Flemming Thulstrup

IKAST-BRANDE Teknik- og miljøudvalget indstiller til vedtagelse i byrådet, at en ny lokalplan for Enkehøj sydøst vedtages.

Høringsperioden er overstået, og der er indkommet nogle indsigelser fra beboere i området.

De førte til et møde med projektmageren med en kommunal repræsentant på medhør, og det førte til en aftale om, at der planeres yderligere, og at der kommer asfalt på stikvejen som i det øvrige Enkehøj.

Lokalplanens område omfatter et projekt med plads til højst otte boliger i et plan.

Helt nyt forslag

En anden lokalplan står også foran en endelig vedtagelse.

Det drejer sig om den gamle børnehave på Sportsvej. Her har man i teknik- og miljøudvalget sagt god for, at der opføres rækkehuse.

Der er i høringsfasen ikke kommet indsigelser, hvorfor udvalget sender forslaget til lokalplan til vedtagelse i byrådet.

Mens disse to projekter rent planmæssigt nærmer sig afslutningen, sættes et helt nyt forslag i spil.

Det drejer sig om en ny lokalplan vedrørende et nyt boligområde ved Arslevvej og Kornblomsten i den nordlige del af Bording. Her har teknisk afdeling haft travlt med at udarbejde et forslag til en ny lokalplan samt tillæg til kommuneplanen.

Fuldt udbygget omfatter planområdet 30 nye boliger, men der er mulighed for at udbygge området i etaper.

Teknik- og miljøudvalget indstillede til byrådet, at forslaget godkendes, så det kan sendes i høring.

Helt uden debat

Det samme var tilfældet med et andet forslag til en ny lokalplan i Bording. I dette tilfælde drejer det sig om hjørnet af Herningvej og Østervang, hvor der er planer at opføre boliger.

Gårsdagens digitale byråd vedtog indstillingerne. Det skete uden nogen form for debat.