DET ER DIT VALG - KV21

Er virkeligheden nu også sådan som Lars Krarup skriver?

28. juni 2021, 13.32

Michael Thomsen. Foto: Privatfoto

BRUGERBETALING I Lars Krarups bog skriver han, at venstrefløjen blev til to løsgængere, fordi de blev trætte af balladen i deres bagland.

Sandheden er, at det var to politikere, der følte sig tvunget til at forlade deres partier, da deres bagland under ingen omstændigheder kunne acceptere konsekvenserne af budget 2019.

I den ellers velskrevne bog, modsat andre lokalpolitiske erindringer, må man som læser også forholde sig til det, der ikke står. Vedtagelsen af budget 2019 var problematisk, da det affødte, at fem politikere fra fire forskellige partier brød med deres partier og blev løsgængere. Tre var imod budgettet, mens deres parti var for, og de meldte sig derfor ud. For de to sidstes vedkommende var de for budgettet, mens deres parti var imod. Som vi i SF ser det, var det også på grund af en udemokratisk ledelsesstil, der ikke gav politikerne mulighed for at konsultere deres baglande under slutfasen af budgetforhandlingerne. Hvis man var imod flertallet, blev man sendt i skammekrogen og dermed opstod et dårligt arbejdsmiljø i byrådet modsat et klima, hvor det er naturligt, at meninger brydes. Dette ændres forhåbentligt efter valget til november uanset dets udfald.

Budget 2019 er oveni også det værste politiske budget længe set med SF’s øjne.

Herningsholmskolen blev delt i to, i den reelle verden var det efter hudfarve. Ifølge bogen var begrundelsen, at det var for at skabe bedre integration! Hvordan kan man det, når børn deles op efter etnicitet?

Læs også
Efter nye retningslinjer: Èn elev er skiftet væk fra Holtbjerg-skole
Abonnement

Næste skoleår viser elevtallet på Holtbjerg-afdelingen, at ud af 88 elever i alt, er der fire etniske danske børn. Og det kaldes integration i bogen. En anden begrundelse, som byrådsflertallet brugte, var, at det var et forældrekrav, at der blev gjort noget for at ændre elevsammensætningen, ellers ville de melde deres børn ind i friskoler. Dette viste sig sidenhen at være helt forkert. SF vil en anden vej!

Dernæst samledes Autismeklasserne i pavilloner og gamle betonelementer på Holtbjergskolen med Åmoseskolen fra udmærkede bygninger på Sønderagerskolen. Ud fra budget 2019 og mulighedskataloget, som var et besparelseskatalog, skulle der spares 20 procent i alt 20 millioner kroner på de mest udsatte børn samtidigt med, at der blev bevilget en hel ny skole til talentklasserne og en ny opvisningshal til 120 millioner kroner i Holing. Men mulighedskataloget indeholdt jo andre besparelsesmuligheder, men man valgte kun at ramme de mest sårbare. SF vil en anden vej!

Næste tidsel i budget 2019 var overgangen fra fritidshjem til SFO, fordi her kunne forældrebetalingen hæves. Nogen steder blev den hævet fra 650 kroner til 1650 kroner pr. måned. Manglede fritidsordningen penge? Nej, det hang udmærket sammen, men der manglede penge på kontoen til børn, der for eksempel skulle fjernes hjemmefra og i familiepleje. Forældres fordoblede brugerbetaling blev derfor brugt på helt andre børn end deres egne.

I SF’s øjne skal en brugerbetaling bruges på det, der betales for og ikke noget helt andet. SF vil en anden vej!

I SF vil vi i en helt anden vej. Vi vil en reel integration, hvor børn blandes, så en skole ligner det samfund, vi er en del af og ikke dele op efter hudfarve. SF vil prioritere den brede velfærd og særligt de sårbare og handicappede og ikke forfordele talenter og elitesport. Derfor skal 20 procent-besparelsen på de sårbare børn i specialklasserne rulles tilbage. SF vil også have en fair forældrebetaling på SFO på maksimalt 40 procent, og brugerbetalingen skal bruges på egne børn.

Men der skal lyde en stor tak til Lars Krarup for bogen, der gav mig anledning til at minde om 2019 budgettets skrækkeligheder. SF vil en anden vej.

Læs også
Ny bog: Krarup ser tilbage på visioner og konflikter i MCH
Abonnement
Læs også
Lars Krarup var nær tvunget til at stoppe som borgmester efter kun få år: Eksklusivt uddrag fra Krarups nye bog
Abonnement