Midtvejsevaluering: Frikommuneforsøg går godt i Ikast-Brande

Tiden fra kommunen modtager en underretning med bekymring for et barn, og til kommunen træffer afgørelse om indsats, er mere end halveret. Det er takket være et frikommuneforsøg

12. november 2019, 12.34

Foto: Nils Lund

IKAST-BRANDE Ikast-Brande Kommune deltager lige nu i et frikommuneforsøg, hvor kommunen bliver fritaget for en række administrative krav i Serviceloven - det drejer sig om: Børnefaglige undersøgelser, handleplaner og børnesamtaler på fastlagte tidspunkter.

I stedet har kommunen forpligtet sig til at lave en socialfaglig vurdering af barnets situation, opstille mål for forandringerne og sammen med barnet planlægge, hvordan barnet selv ønsker at være en del af sagen.

Resultaterne af midtvejsevalueringen er positive, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

VIVE, som er det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, har netop offentliggjort deres midtvejsevaluering, som peger på, at det er lykkedes, at:

Reducere socialrådgivernes tidsforbrug på dokumentation og registrering. Desuden er det lykkedes, at få en hyppigere og tættere dialog med familierne og forkorte antallet af dage fra underretning til indsats. Og sidst, men ikke mindst, er det lykkedes, at øge involvering af både børn og forældre og skabe bedre match mellem barnets og familiens udfordringer og løsningerne.

Tillid og faglighed

I frikommuneforsøget er det således, via fritagelser fra udvalgte proces og dokumentationskrav i Serviceloven, lykkedes at etablere en ny socialfaglig praksis - nye sagsforløb - der giver mulighed for hurtigere at undersøge, vurdere og sætte mål sammen med barnet, den unge, familien og netværket - og sætte den rette indsats i gang.

- Evalueringen viser, at det her virker. Vores socialrådgivere kan arbejde med en praksis der bygger på dialog, tillid og faglighed frem for proceskrav og slavisk gennemgang af dokumentationskrav. På den måde lykkes det os hurtigere at finde den rette indsats for barnet og familien, når vi får besked om en bekymring for et barn, siger børnefamiliechef, Anton Rasmussen, i en pressemeddelelse.

- I frikommuneforsøget arbejder vi på at sikre, at børnene bliver inddraget på en god måde i deres egen sag, og at vi styrker forældre og børns positive relationer. Resultaterne fra midtvejsevalueringen ligger således fint i tråd på grundholdningerne i den nye børn og ungepolitik - eksempelvis »Familien er barnets rødder« og »Børnenes stemme er vigtig«, som er grundholdninger for vores arbejde på tværs af hele børne- og undervisningsområdet. Jeg er stolt af, at vi i Ikast-Brande Kommune er med til at udvikle nye veje på området for udsatte børn og unge. Jeg håber, at vores positive erfaringer får betydning for lovgivningen på nationalt niveau, siger formand for Børne- og Undervisningsudvalget Simon Vanggaard (DF).