Hvad mener borgerne om de uroligheder, der er i Sdr. Felding-området?

26. september 2019, 14.59

Jørn Kolster, Skarrild - Hvad angår stoffer, så skal man slå hårdt ned. Det er nemt at få fat i børn og unge, fordi de er mere påvirkelige over for det. Jeg har selv haft og har børn på skolen - vores yngste går i 7. klasse. Vi har haft en snak derhjemme om problematikken. Jeg mener, at det er et forældreansvar, men det er også godt, at skolen tager hånd om det. F oto: Ida True Berg