Angreb på fårehold i Vestjylland - set i fugleperspektiv

12. oktober 2020, 13.58

Når det kommer til antallet af dræbte får pr. ulv, så ligger det tal højt i Danmark i forhold til lande som Tyskland og Sverige. Foto: Privatfoto

STATISTIK Der har været en længere periode, hvor der ikke har været ulve/rovdyrangreb på husdyr i Vestjylland. Desværre sluttede denne periode 20. september med et angreb i Hover på to får. Dette angreb er på en uge blevet til tre angreb.

Det er først og fremmest synd for fårene, der må lade livet og bliver skambidt. Dernæst er det ærgerligt, da der bestemt ikke er nogen, der ønsker disse angreb.

Det har lige fra det første ulveangreb fandt sted, efter ulvens genindvandring til Jylland, været ivrigt diskuteret fra modstanderes og tilhængeres side, hvad man skal gøre ved disse angreb.

Der er to ting, der er iøjnefaldende i forbindelse med disse angreb. I forbindelse med DNA-analyserne, hvor det fastslås, hvilket dyr der står bag et angreb, har der lige fra starten været en del hunde, som stod bag angreb. Vi ved, at ræve står bag mange angreb på lam.

Det har tilsyneladende ikke været et problem, at fåreavlerne mistede, og fortsat mister, får til andre dyrearter end ulven. Man hørte aldrig om den slags problemer, før ulven kom til landet. Hvorfor mon?

En anden ting er, at der hver eneste gang, et fårefold bliver angrebet, bliver råbt ulv, inden det er bekræftet, at det er ulven, der står bag angrebet. Det giver lidt et indtryk af lynchning, som vi kender det fra det vilde vesten. Skulle man ikke vente, til der forelå en endelig afklaring af, hvilket dyr der står bag angrebet.

Det er på høje tid at se problemet »i fugleperspektiv«. Hvad er der sket i Danmark i forhold til andre lande, hvor der er ulv?

Danmark adskiller sig markant fra de øvrige EU-lande, hvis man ser på, hvor mange får, der dræbes på et år i forhold til antallet af ulve i landet. Antallet af dræbte får pr. ulv i Tyskland ligger omkring tre-fire. I Sverige er tallet endnu mindre. I Danmark er det tal 20. Faktisk er vi kun overgået af Frankrig og Norge, som lader deres får gå frit rundt i bjergene uden nogen form for beskyttelse.

En anden ting, der adskiller Danmark fra resten af Europa, er, at der angribes ualmindeligt mange får i enkeltangreb. I de øvrige europæiske lande angribes fire får eller mindre pr. angreb i ca. 80 procent af alle angreb, og det er yderst sjældent, der angribes mere end 15 får i et angreb.

Hvis man ser på hvor i Jylland, langt de fleste får bliver angrebet, sker det gang på gang hos de samme to fåreavlere. Hvis man tog disse to fåreavlere ud af ovenstående statistik, ville Danmark ikke stikke så voldsomt ud.

Set i lyset af alle de problemer og den ufred, der er i lokalområdet, men også mere landsdækkende, er det måske tid for Naturstyrelsen at overveje, om der ikke bør lukkes ned for naturpleje med får på statens arealer i ulvezonerne. Det er tilsyneladende ikke muligt for dyreholderne at beskytte fårene mod ulve, hunde, og ræve.

Lad de naturligt forekommende dyr afgræsse områderne.