Kvalificeret arbejdskraft - en fælles udfordring

17. november 2017, 12.30

Marianne Bjørn.

ARBEJDSKRAFT Hvor skal den fremtidige arbejdskraft komme fra? Ja, det er et vigtigt spørgsmål, som ikke mindst arbejdsgiveren må være meget opmærksom på.

I mit arbejde i Beskæftigelsesudvalget sidder vi selvsagt med mange spændende udfordringer omkring det at skaffe job til dem, der ikke er på arbejdsmarkedet pt. samtidig med, at vi har virksomheder, der mangler den kvalificerede arbejdskraft, der skal til for at realisere virksomhedernes vækstmuligheder. Faktisk er det sådan, at manglen på kvalificeret arbejdskraft er den største udfordring i vores lokale erhvervsliv lige nu. Den udfordring har naturligvis også stor politisk bevågenhed og derfor bliver der sat en række nye initiativer i søen for at være med til at løse problematikken.

Ét af de nye initiativer er den nye repartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efte-r og videreuddannelse«. Medarbejdere og virksomheder får med aftalen adgang til et stærkt, målrettet, overskueligt og mere fleksibelt uddannelsessystem. 600.000 voksne mangler basale læse-og skrivefærdigheder. Næsten hver anden ufaglært finder det ikke nødvendigt at tage efteruddannelse og lige nu kan man se, at stadig færre bruger voksen- og efteruddannelse. Det er nogle af de store udfordringer, som aftalen tager hånd om.

Lærlingeproblematikken er også et område, der skal løftes. Alt for mange studerende på erhvervsskolerne må tage ét eller flere af deres praktikophold på skolernes praktikcentre. De fleste kan vel være enige om, at det bedste sted at gennemføre den praktiske del af uddannelsen er ude i virksomhederne. Derfor bør virksomhederne i højere grad være åbne overfor at tage lærlinge ind.

Virksomhederne bør også være åbne overfor at tage studerende i praktikforløb, når de studerende på kortere eller lange videregående uddannelse skal lave specialer eller hovedopgaver. Det vil i virkeligheden være en win-win situation, idet virksomhederne på denne måde også vil få tilført ny viden ind i virksomheden.

Der er som nævnt stor fokus og bevågenhed omkring problemstillingen, og jeg er overbevist om, at vi løser udfordringerne bedst ved at sammentænke uddannelsespolitik, beskæftigelsespolitik og erhvervspolitik, og dermed løfte i flok.