Pluk fra høringssvar

En halv snes institutioner, foreninger og privatpersoner har ytret sig i høringsperioden

Udgivet:28. februar 2023, 12.00

Læsetid:3 minutter

7 måneder siden

BLÅHØJ I forbindelse med høringsperioden vedrørende Blåhøj Skoles fremtid har Ikast-Brande Kommune modtaget en halv snes svar. Her er blandt andet, hvad de enkelte høringssvar påpeger:

Blåhøj Sogns Jagtforening: Oplever et værdifuldt samarbejde med skolen og er med til at give børnene kendskab til insekt- og vildtpleje. En lukning af skolen vil betyde dødsstødet til lokalsamfundet med flere fraflytninger end tilflytninger.

Læs også
Et enigt byråd vedtager: Blåhøj Skole lukker efter næste skoleår Et enigt byråd vedtager: Blåhøj Skole lukker efter næste skoleår
Læs også
Et enigt byråd vedtager: Blåhøj Skole lukker efter næste skoleår

Skolebestyrelsen: Skolen har været lukningstruet i en årrække, hvilket har påvirket hverdagen for personale, elever og forældre. Det ønskes, at skolen tilføres økonomi, så den kan drives, indtil der kan oprettes en friskole.

MED-udvalg på Dalgasskolen og Blåhøj Skole: Forslaget vækker store følelser i personalegruppen, men elevtal og besparelser gør det svært at bibeholde kvalitetsniveauet. Det er vigtigt for personale og børn, at processen bliver tydelig og ordentlig.

Landdistriktsrådet: Forudser at børnefamilier ikke vil bo i Blåhøj og måske helt vælger Ikast-Brande fra. Der opfordres til, at skolen først lukkes, når der oprettes en friskole.

Blåhøj Hallens bestyrelse: Hvis skolen lukkes, vil hallens og Multihusets eksistens være truet. I kommunens vision for 2018-2025 ønskes der liv i hele kommunen, og at der skal bevares for at bevare og udvikle mangfoldigheden af by- og lokalsamfund. Lukningen af Blåhøj Skole hænger ikke sammen med denne vision.

Folkeskolegruppen, Blåhøj: Med udsigt til nye bebyggelser er skolens eksistens berettiget, og det vil blive en udfordring at finde plads til så mange elever på skolerne i Brande. Hvis skolen lukkes, ønskes det, at den bibeholdes som kommunal folkeskole frem til august 2024, så man i perioden kan arbejde frem mod at oprette en friskole.

Ulla Thomasen: Kunne man udvikle og udflytte andre grupper til skolen i Blåhøj - eksempelvis FGU eller VUC? Tænk nyt, tænk ud af boksen og ud af storbyerne.

Brande City: Det forventes, at en lukning vil fylde klasserne på Artium og Dalgasskolen til bristepunktet. En lukning vil få store konsekvenser for arbejdspladser, bosætning med mere.

Sognepræst Karin Rahbek-Engmarksgaard: Kampen om Blåhøj Skole har pågået siden 2007, hvor 7. klasse blev flyttet til Brande. Skolen har været en afgørende krumtap for lokalsamfundet, og dygtige lærere og medarbejdere har gjort en imponerende indsats for at holde enderne sammen. Håndklædet er på ingen måde kastet i ringen, når det handler om at bevare en skole i Blåhøj.