Standpunkt: Er der da ingen ende på skandaler i minkskandalen?

25. november 2020, 12.28

Vibeke Larsen. Foto: Flemming Hansen

Stopper den aldrig? Minkskandalen i Danmark.

Trods myndighedernes forsikringer om det modsatte, er der nu også problemer med millioner af mink, der er blevet aflivet og gravet ned.

Selv om bekymrede borgere i de berørte områder har råbt op og demonstreret, og fagfolk undervejs har kritiseret de store minkmassegrave ved Nørre Felding og ved Kølvrå og Karup, så fortsatte nedgravningerne ufortrødent.

Fordi der - som fagfolk jo også straks gjorde opmærksom på - slet ikke var forbrændingskapacitet hos Daka eller mulighed hos landets kraftværker til destruktion af de millioner af mink, som regeringen for nogle uger siden beordrede (!) aflivet i en så voldsom hast, at hverken lovhjemmel eller aflivnings- og bortskaffelseshåndtering var klar til at rumme aflivningen af 15-17 millioner danske mink.

Miljøstyrelsen og Fødevarestyrelsen har undervejs forsikret, at »placeringen af minkgravene var myndighedsundersøgt«, og at der ikke var nogen risiko forbundet med at grave millioner af døde mink ned tæt ved sø, vandløb og drikkevandsboringer.

Det fastholder myndighederne stadig. I al fald når det gælder corona-smitte.

Læs også

Men nu viser situationen ved Boutrup Sø ved Holstebro, at der er risiko for, at fosfor og kvælstof fra de døde mink forurener søen.

Ifølge Miljøstyrelsen skulle der have været mindst 300 meter fra minkgravene til søen. Men af uransagelige grunde ligger dele af nedgravningerne dog under 200 meter fra søen.

Jeg begriber slet ikke, hvordan sådan noget kan ske.

Og kan borgerne nu stole på, at placeringen af minkgravene ved Kølvrå tæt på det lokale vandværk ikke forurener grundvandet?

Den nyudnævnte fødevareminister Rasmus Prehn (S) lover, at der nu tages hånd om problemet ved Boutrup Sø. Måske skal de nu rådne mink graves op igen.

Han kalder det »en meget beklagelig situation« - og »en pinlig fejl«.

Jo, det tør siges.

- Der har været fejl nok nu. Nu skal vi undgå fejl, og derfor er vi nødt til at arbejde tæt sammen, siger Rasmus Prehn og vil blandt andet drøfte situationen med de lokale myndigheder »for at sikre bedst mulig koordination og for at få flest mulige hjerner til at tænke med«.

Det havde været kløgtigt at gøre, inden det hele blev sat i gang. Lyttet til bekymringer og kritik. Rådført sig med kommuner og med eksterne eksperter og branchefolk.

Holstebro og Viborg Kommuner havde foreslået andre placeringer til minkgravene.

Hvis de var blevet spurgt.

Men det bliver Holstebros borgmester H.C. Østerby (S) så først nu, hvor toget for længst har forladt perronen.

Som om det ikke er galt nok. Der er også problemer med, at de døde dyr på grund af gasser i forbindelse med forrådnelsen nu dukker op til jordoverfladen igen fra massegravene i de sandede jorde i området ved Nørre Felding.

Læs også
Døde mink gasser sig op af vestjysk massegrav

Jamen, også det kunne fagfolk med forstand på den slags vel have forudset. Så de døde mink kunne have været håndteret og bortskaffet på anden og bedre vis. Eller blev de heller ikke spurgt? Eller blev der igen ikke hørt efter eller læst vigtige dokumenter?

Nu er man så efterfølgende i en periode nødt til at bruge tid, ressourcer og penge på løbende tildækning af de døde mink og på at sætte vagter på stedet døgnet rundt »for at undgå eventuelle problemer for dyr og mennesker, indtil der er opsat hegn rundt om arealet«, som Miljø- og Fødevareministeriet oplyser i en pressemeddelelse.

Nu står vi med nye skandaler i minkskandalen. Som det bliver både dyrt og vanskeligt at rette op på. Samtidig med at man fra statens og politikernes side endnu en gang i minkgate svigter borgernes tillid til, at der træffes de rigtige beslutninger, og at myndighederne ved, hvad de laver.

Jeg synes, det er rystende.

Læs også
Tidligere minkavler fra Tjørring har politianmeldt statsministeren: Hun er ikke hævet over loven
+Abonnement