Mindeord om Erik Werlauff: Et sjældent juridisk intellekt

2. december 2021, 19.02

Erik Werlauff var professor på juridisk instititut på Aalborg Universitet. Foto: Privatfoto

MINDEORD Professor Carsten Munk Hansen, Juridisk Institut, Aalborg Universitet har på instituttets vegne sendt et mindeord om professor dr.jur. Erik Werlauff, der afgik ved døden fredag 69 år gammel.

Det er med stor sorg, at vi på Juridisk Institut har modtaget oplysning om, at vores kollega, professor dr.jur. Erik Werlauff, er sovet ind efter kort tids sygdom. Erik Werlauff var et sjældent juridisk intellekt, der i usædvanlig grad kunne tilegne sig og formidle viden på højeste niveau. Han udviste stort engagement og humør og var til evig inspiration for studerende og kolleger. Erik Werlauff, der må tilskrives en væsentlig rolle i skabelsen af den juridiske kandidatuddannelse ved Aalborg Universitet, var altid klar til at sætte sig ind i nye problemstillinger, drøfte juridiske udfordringer og give et bidrag til løsning af de udfordringer, der måtte fremkomme.

Omfanget af hans forfatterskab er uden sidestykke. På universitetets forskningsportal er han registreret med udgivelsen af 175 bøger, 411 videnskabelige artikler og 54 bidrag til antologier mv. Hans speciale var selskabsretten, som var emne for både hans licentiatafhandling og senere disputats, men han spændte fagligt vidt og behandlede også eksempelvis skifteret, skatteret, procesret, obligationsret og menneskeret.

Erik Werlauffs undervisning var populær blandt de studerende, da den blev præsenteret med sjældent engagement og humor og altid med øje for både overblik og detalje. Erik Werlauffs kvalifikationer gjorde ham også efterspurgt i råd og nævn, bestyrelser, kurser og i nogle af de mest komplekse og mediedækkede retssager. Han har gennem råd og nævn bidraget til udviklingen af lovgivningen, han har siddet i betydningsfulde bestyrelser i både virksomheder og offentlige institutioner, og han har virket som konsulent for »bagmandspolitiet« på nogle sagsområder og som forsvarsadvokat på andre. Det var vigtigt for ham, at jura var et redskabsfag, hvor teori var forbundet med praksis, og praksis var solidt funderet i teori.

Ingen kollega på instituttet vil glemme, at når vi i pausen i frokoststuen diskuterede juridiske problemstillinger, var stemningen fuld af latter, når Erik deltog, selv om han insisterede på høj faglighed, eller hvorledes han altid var klar til at give bistand og gode råd.

Æret være hans minde.

Indlæser debat