Stop løndumping på danske motorveje

26. april 2018, 12.30

Tommy Tønning.

DUMPING Dumping af løn og arbejdsforhold er et stort problem på de danske motorveje. Derfor har vi brug for nye EU-regler, der sikrer ordentlige arbejdsforhold for vores lastbilchauffører.

Et stigende antal lastbiler krydser i denne tid den danske grænse i Sønderjylland. Det skyldes til dels, at vi handler mere med vores nabolande sydpå, og det er godt. Men en del af del af de lastbiler med udenlandske nummerplader, der krydser grænsen, bliver brugt af skruppelløse vognmænd til at dumpe lønninger i Danmark via såkaldt cabotagekørsel.

Ifølge EU's regler kan en lastbilchauffør, der kører med varer fra et andet land til Danmark, efterfølgende køre tre læs i Danmark, inden han eller hun forlader landet igen. Det kaldes cabotagekørsel. Det giver god mening, at en chauffør, der kører med et læs fra Letland til Nordjylland på hjemturen kan tage et nyt læs varer med fra Nordjylland og aflevere dem i Herning på vejen ud af Danmark.

Men reglerne udnyttes til at ansætte udlændinge til en lav timeløn og uden ordentlig ret til hvile. De kører reelt rundt i Danmark hele tiden under dække af at køre cabotagekørsel. Det skal vi ikke finde os i, og derfor er der behov for nye regler for at stramme op. Fagforeningen 3F er kommet med en række løsningsforslag, som EU's politikere kan tage udgangspunkt i, når nye regler den kommende tid skal fastlægges.

Blandt andet foreslår 3F, at chauffører, der kører cabotagekørse,l som udgangspunkt skal betragtes som udstationerede medarbejdere, der skal lønnes ifølge dansk overenskomster. Det er ikke tilfældet i dag, hvor lønningerne ofte er meget lavere og det er svært for fagforeningerne at gribe ind, med mindre man kan bevise, at der spekuleres i reglerne.

Hverken de danske eller udenlandske lastbilchauffører kan være tjent med, at cabotagereglerne misbruges som det er tilfældet er i dag. Derfor er det vigtigt, vi står sammen og kræver effektive regler mod løndumping på den danske motorveje.

Niels Fuglsang.