Ethvert menneske har værdi

27. juli 2020, 12.56

Foto: Adobe Stock Photo

SLOGAN Black lives matter. Sloganet er gået verden rundt med sin indlysende sandhed. Ingen med hjerne og hjerte i livet kan være uenig. Sorte menneskers liv har værdi og betydning - akkurat lige så meget som alle andres.

Ethvert menneske har uvurderlig betydning og uindskrænket værdi, siger klassisk kristen tro. Intet menneske må nedvurderes, nedprioriteres eller frasorteres.

Det gælder også de gamle, de handicappede, de udviklingshæmmede, de uhelbredeligt syge - og de ufødte.

Først med dette brede perspektiv har sloganet for alvor indhold og holdbarhed.