Et enig byråd giver grønt lys til 11 vindmøller i Ulkær Mose

Byrådet siger ja til at opstille 11 vindmøller i Ulkær Mose mellem Bording, Isenvad og Ikast

11. marts 2020, 15.35

Ikast-Brande Kommunes byråd har godkendt planerne om at opstille 11 vindmøller i Ulkær Mose mellem Ikast, Bording og Isenvad. Møllerne bliver op til 150 meter høje. For at projektet i Ulkær Mose kan realiseres, er det et krav i kommuneplanen, at der nedtages 15 ældre møller i nærområdet - af hensyn til det visuelle indtryk i landskabet. Illustration: Ikast-Brande Kommune & Urland ApS

IKAST-BRANDE 11 vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter er på vej i Ulkær Mose, der ligger sydøst for Ikast, sydvest for Bording og nordøst for Isenvad - i et område der i forvejen er udlagt til vindmøller i Kommuneplan 2017-2029.

Et enigt byråd godkendte på sit seneste møde at foretage de nødvendige justeringer i kommuneplan og lokalplan, så møllerne kan rejses.

- De ekstra skrappe krav, vi stiller i vores nye vindmøllestrategi, bliver fulgt til punkt og prikke, sagde Henrik Engedahl (V), der er formand for teknik- og miljøudvalget.

Ingen sygdomsrisiko

Han har dermed har været med til at gennemgå projektansøgningen fra Eurowind Energy A/S og Greenwind Denmark ApS, før den kom til byrådssalen.

Kirsten Hoffmann (S) er også med i teknik- og miljøudvalget, og hun glædes ligeledes over, at byrådet efter flere års pause igen kan behandle ansøgninger om vindmøller og dermed bidrage til kampen mod klimaforandringerne.

- Som bekendt blev arbejdet sat på standby, idet der var stor modstand mod opsætning af vindmøller og dette især på grund af bekymring for de helbredsmæssige risici. Nu har Sundhedsministeriet og Kræftens Bekæmpelse tilendebragt disse undersøgelser, og der er ingen evidens for, at vindmøller giver øget sygdomsrisiko, sagde Kirsten Hoffmann (S).

Der har været talt om vindmøller i Ulkær Mose i flere år.

I 2010 stod mosen på den daværende regerings liste over mulige placeringer til et nationalt testcenter med møller i op til 250 meters højde.

Ulkær Mose blev dog hurtigt slettet fra listen, da vindforholdene ikke er optimale til afprøvning af kommende havvindmøller. Testcentret blev senere placeret i Østerild Plantage, der ligger tæt ved Vestkysten.

Borgere protesterede

I 2012 kom Ulkær Mose igen i spil som mølleområde. Byrådet satte gang i planlægningen for et projekt med 10 landvindmøller på op mod 150 meters højde.

Projektet gik imidlertid i stå kort tid efter. Angiveligt på grund af uenighed om linjeføringen, fremgår det af tidligere avisartikler.

I maj 2015 kom en ny ansøgning fra nye projektmagere - Wind1 A/S og Ecopartner ApS. Denne gang omfattede ansøgningen mellem 8 og 11 møller med en totalhøjde på lige under 150 meter.

Ved det efterfølgende borgermøde i juni 2015 på Hotel Medi strømmede det ind med bekymrede borgere.

Brug for en tænkepause

Massive protester var der også ved et borgermøde i Isenvad i november 2015, da indbyggerne frygtede at blive omringet af i alt 19 møller, bestående af de 11 ved Ulkær Mose og et andet projekt med 8 møller ved Københavnerhede.

19. maj 2016 vedtog byrådet at sætte stort set al vindmølleplanlægning i kommunen i bero, mens man arbejdede på en ny og mere langtidsholdbar strategi for mølleopsætning i kommunen.

Den nye vindmøllestrategi lå klar i juni 2019, og den omfattede større afstandskrav og højere erstatninger, end den nationale lovgivning.

- Vi har taget borgerne meget seriøst og har lavet en politisk aftale, der rækker længere end de lovfaste vilkår, og vi håber dermed, at vi nu i fællesskab kan arbejde hen mod en grønnere omstilling for vore efterkommeres skyld. Vi bærer alle et ansvar, sagde Kirsten Hoffmann.

Ældre møller skal væk

De 11 vindmøller opstilles i én lige række orienteret nordvest/sydøst, med ensartet indbyrdes afstand.

Møllerne kan eksempelvis være »Vestas V136 4.2 MW« eller »Siemens SG132 5.0 MW«.

Den samlede elproduktion er anslået til at være 110.000 MWh årligt, svarende til årsforbruget for op til 27.500 husstande med et gennemsnitligt forbrug på 4000 kWh.

For at projektet i Ulkær Mose kan realiseres, er det et krav i kommuneplanens eksisterende rammebestemmelser, at der nedtages 15 ældre møller i nærområdet - af hensyn til det visuelle indtryk i landskabet.