Nørholm Kollegiet er et regionalt tilbud - og sådan bliver det ved med at være

27. marts 2020, 18.03

Tommy Tønning. Foto: PR-foto

FORNUFT På mandagens møde i økonomi- og erhvervsudvalget behandlede vi et punkt vedrørerende, at Herning Kommune nu ikke mere ønsker at overtage Nørholm Kollegiet i Herning, som hidtil har været et veldrevet regionalt tilbud.

Tilbage i december måned, da vi behandlede forslaget om overtagelse, gik den socialdemokratiske byrådsgruppe imod dette.

Det gjorde vi, fordi vi var og stadig er af den klare opfattelse, at et tilbud som Nørholm Kollegiet bør være drevet regionalt af regionen, og at en overtagelse ville medføre et væsentligt mere forringet tilbud.

Vi var på det tidspunkt i en tæt dialog med regionen i forhold til at opfordre til forhandlingsløsning, og på mødet i december opfordrede vi til at tage kontakt til den socialdemokratiske regionsformand for at prøve en forhandlingsløsning af igen.

Det synspunkt delte et flertal i byrådet desværre ikke på daværende tidspunkt.

Men vi kan så heldigvis konstatere, at der trods alt blev lyttet lidt, og at vores lobbyarbejde bar frugt, idet der nu ligger en fornuftig aftale, der dels giver Herning Kommune en takstreduktion, men bedst af alt stadig bevarer et super fagligt veldrevet regionalt tilbud i Herning.

Tak til Region Midtjylland for vedholdende at fortsætte dialogen og tak til, at fornuften slog igennem i Herning Kommune.

Må fornuften fortsætte.

Læs også
Byrødder debatterede: Stor politisk modstand mod Nørholm-overtagelse
+Abonnement