Byrådet sendte en regning på 8,6 millioner kroner til vandforbrugerne

3. august 2020, 14.13

Jacob Jensen. Foto: Privatfoto

FORBRUG Budgetforhandlingerne står for døren. For os vandforbrugere bliver det spændende, om borgmesteren og hans støtter igen vil plante en regning hos os vandforbrugere. Det er nemlig det, man i alt stilhed fik lusket igennem i budget 2020. Partierne bag budget 2020-23 blev nemlig enige om, at alle os vandforbruger skulle have tegnebogen frem og aflevere 8,6 millioner kroner til kommunekassen.

Historien får du her: Når det regner, dannes der masser af overfladevand på de kommunale veje og P-pladser. Alt dette vand ledes via kloakken til Herning Vand, der står for at få vandet renset, inden det ledes ud i naturen. For at få renset dette vand, betaler kommunen et årligt vandafvandingsbidrag til aktieselskabet Herning Vand.

I forvejen betalte kommunen for lidt. Betalingerne fra kommunen kunne ikke dække alle udgifterne til at få vandet renset. Derfor er det jo indlysende, at kommunen ikke kunne få nedsat betalingen yderligere. Men det var det, borgmesterens flertal besluttede under de interne budgetforhandlinger. Herefter fik Herning Vand besked om, at betalingen ville blive nedsat.

Dette er da heller ikke gået stille for sig i Herning Vands bestyrelse. Hvis man går ind på Herning Vands hjemmeside og læser bestyrelsesreferatet fra 7. november 2019, står der:

»Forbrugerrepræsentanterne Johs Østergård og Per Winther-Rasmussen udtaler: Det er uacceptabelt, at Herning Kommune ved den kommunale budgetvedtagelse 2020, med et ubegrundet pennestrøg ændrer procentsatsen i Herning Vands betalingsvedtægt fra 8 til 5 for kommunes andel af vejafvandingsbidrag, uden forudgående forhandlinger med bestyrelsen i Herning Vand, velvidende, at den nuværende afgift ikke dækker udgiften til Herning Vands vejafvanding. På den baggrund protesterer vi mod kommunes beslutning om at sænke vejafvandingsbidraget fra 8 til 5 %, der indirekte hindrer Herning Vands bestyrelse i at ”gøre det, der er bedst for virksomheden Herning Vand”, og har de konsekvenser, at forbrugerne kommer til at betale yderligere mio. af kr. pr. år i form af en regulær takststigning«.

Jo, de er smarte i byrådet.

Sådan vipper man lige en udgift på 8,6 millioner kroner over på forbrugerne. Det får mig til at tænke på varmesagen. Her var byrådet også ligeglade med forbrugerne. Kommunen fik netto 173 millioner kroner i kassen for salget af EGJ varme. Herefter modtog forbrugerne i perioden 2013-2018 en ekstraregning på 573 millioner kroner inklusiv moms. Borgmesteren kalder varmesagen en af hans ubetinget bedste handler. Så vil jeg da nødig se en af de dårlige ... Lige nu gælder det budget 2021. Her må vi krydse fingre for, at byrådet ikke igen planter en million-regning hos os forbrugere.