Digitaliseringens tyranni er mangfoldig

Udgivet:04. marts 2022, 12.20

Læsetid:2 minutter

Bente Lysgaard Mikkelsen. Foto: Privatfoto

Af Bente Lysgaard Mikkelsen. Emil Ernstsvej 146 Engesvang

BØDE Jeg hører til de borgere, som synes, at det er gået for vidt med indskrænkningen af valgmuligheder, når det drejer sig om kontakt med det offentlige.

Nedenstående tildragelse illustrerer, hvordan vi over tid er spundet ind i digitalisering af samfundet, hvilket, jeg ikke mener, er i overensstemmelse med et demokratisk styre. Man har frataget os valgmuligheder, som går uden om digitale løsninger.

I forbindelse med coronasygdom og dermed mangel på rettidig aflevering af bøger på Herning Bibliotek, forsøgte jeg at forlænge udlånet på en enkelt bog via hjemmesiden. Jeg troede, det var gået glat igennem. Men ak og ve - det var det ikke. Nogle dage efter blev bogen afleveret, og jeg blev vidende om, at jeg skyldte 20 kroner for for sent indlevering. Straks fremdrog jeg 20 kroner til betaling på biblioteket.

Det kunne imidlertid ikke lade sig gøre, for man måtte ikke modtage bøder/penge på stedet.

Bibliotekaren oplyste, at jeg dog kunne glemme alt om det, fordi bøder under 100 kroner ikke ville blive forfulgt yderlig.

Med stor forbavselse modtog jeg et brev om betaling af bøden, og påmindelse om yderlig bødestraf ved for sent indbetaling, hvilket kun kunne ske via hjemmesiden.

Det vil sige, at man forventer, at almindelige lånere på et bibliotek er i besiddelse af: PC, hævekort, NemID, og i stand til at betjene disse således, at man kan være sikker på gennemført betaling. Det vil sige, at man ikke kan betale med kontante midler til Herning Kommune.

Til trods for at der er en lov om kontant betaling, som blev vedtaget i 2018.

Hovedreglen er, at man fra klokken 6-22 er forpligtet til at modtage kontant betaling i butikker og til andre beløbsmodtagere. Undtagelser er butikker og lignende i røveri-udsatte områder.

Det er ikke rimeligt, at en kommune således kan enten søge om dispensation eller tilsidesætte gældende lovgivning vedrørende kontant betaling.

Forøvrigt kan jeg ikke se nogen steder, at man har fået dispensation til at omgås gældende lovgivning.

Sluttelig vil jeg rose personalet på Herning Bibliotek for stor hjælpsomhed og venlig tålmodighed med at gennemføre bødebetalingen via en telefonforbindelse.

Det er jo ikke brugerne på begge sider af skranken, der er skyld i tyranniet, men politikere og embedsmænd i det offentlige, som indfører digitale løsninger tilsyneladende uden tanke på de borgere, som ikke er i stand til at klare sig på dette felt.

Systemet vinder over det enkelte menneske - det er ikke i orden.

Og slet ikke når det er en kommune, som står bag.