Flertal vil styrke EU-samarbejdet efter corona

20. juli 2020, 13.24

Catharina Sørensen. Foto: PR-foto

KRISE EU skal ikke være irrelevant, næste gang en krise rammer. Det synes at være budskabet, når man spørger europæerne, hvordan corona-krisen har påvirket deres holdninger til Europa og EU. I en ny stor måling, som Tænketanken EUROPA har været med til at gennemføre blandt 11.000 europæere i ni lande, svarer 46 procent af de udspurgte, at EU ikke levede op til sit ansvar under krisen. Blot 22 procent svarer ja. Og 47 procent siger, at de er enige i, at EU har været »irrelevant« under krisen, mens 19 procent er uenige.

Sådan en oplevelse kunne man godt forvente ville føre til, at flere vender EU ryggen. Det gør de fleste dog ikke, viser målingen. Et flertal på 63 procent på tværs af landene siger faktisk, at de ønsker, at EU styrker samarbejdet - for eksempel på sundhedsområdet - som følge af corona-krisen. Ønsket om et stærkere samarbejde er især højt i lande som Italien og Spanien, hvor tallet er oppe på henholdsvis 80 og 77 procent. I Danmark er tallet 53 procent, men dog et flertal.

Målingen viser også, at Danmark skiller sig markant ud fra alle andre lande, når det handler om, hvordan befolkningen vurderer den nationale regering. I Danmark siger 63 procent, at deres vurdering af regeringen er blevet mere positiv under krisen, mens det for eksempel kun gælder godt hver fjerde i Frankrig og Spanien. Her er befolkningernes syn på deres nationale regering kraftigt forværret under krisen. Der er altså langt fra et entydigt billede af succesrige nationalstater versus handlingslammelse i EU, når man ser på tværs af landene.

En anden bemærkelsesværdig pointe er, at corona-krisen ikke ser ud til lægge en dæmper på europæernes vilje til at indfri de høje klimaambitioner. Det gælder især i Italien, Spanien og Polen, hvor over halvdelen angiver, at deres opbakning til at indfri klimaambitionerne er styrket under corona-krisen. Langt færre danskere, blot 22 procent, deler denne holdning. Dog svarer kun 15 procent af danskerne, at de har gjort dem mindre støttende i forhold til klima. Der er således stadigvæk en overvægt mod mere støtte til grøn omstilling i Danmark.

Endelig synes krisen at have gjort betydelig skade på europæernes syn på EU’s to største handelspartnere, USA og Kina. Det gælder ikke mindst i Danmark, hvor 71 procent angiver, at krisen har forværret deres syn på USA, 62 procent for Kina. Det er den største andel blandt de ni lande, hvor undersøgelsen er gennemført.

Nok har mange europæere ikke oplevet EU spille en tilfredsstillende rolle under krisen, men mange ser altså også EU som »the only show in town«, når det handler om grænseoverskridende udfordringer som for eksempel corona.

Hvis det er erkendelsen, så virker det naturligt at arbejde på at ruste samarbejdet bedre til fremtiden.