Hvor er de saglige argumenter for det voldsomme byggeri på Museumsmarken?

10. oktober 2016, 12.30

MUSEUMSGRUNDen Både i Byplanudvalget og Økonomiudvalget er det udelukkende Venstre-politikere, som har stemt ja til lokalplansforslaget, der indebærer tre-etagers bygning på Museumsmarken. Alle andre, der har taget stilling til forslaget, siger nej. Det gælder også de massive indsigelser, som naboer og historie-interesserede har sendt til Byplanudvalget. De repræsenterer ca. 200 familier.

Formanden for bestyrelsen for Museum Midtjylland er Marianne Bjørn, hun sidder også i Byrådet for Venstre. Museumsdirektøren, Tinna Møbjerg, har sagt op, fordi hun hellere vil arbejde med noget andet.

Museumsdirektøren, der stopper med udgangen af dette år, siger til Herning Folkeblad 7.10.2016, at »for mig er det ret enkelt. Vi har indgået en betinget købsaftale med en bygherre, og den kan vi ikke løbe fra«. Hvad indeholder den aftale juridisk set, så hverken Museet eller Bygherren kan komme ud af den? Er de overhovedet interesseret i at få indflydelse på byggeriet, som det alternative tilbud giver mulighed for?

Ny direktør

Nu søger Museum Midtjylland jo så ny direktør. I stillingsopslaget står, at den nye direktør i samarbejde med Frilandsmuseets frivillige skal fastholde og videreudbygge »den gode historie« i lokalsamfundet. Der står, at Museet er en attraktiv arbejdsplads med stor faglighed, stolthed og sammenhold. Museets vision er at skabe et sanseligt museum både fysisk og virtuelt, at knytte bånd på tværs af fortid, nutid og fremtid.

Hvor er Museumsledelsens faglige stolthed? Og interesse i at få den bedst mulige aftale, så Frilandsmuseet fremstår bedst mulig? Der er et alternativt forslag, der økonomisk set ikke stiller Museum Midtjylland dårligere. Tinna Møbjerg siger også til Herning Folkeblad, at »det vil ikke gøre nogen forskel, selv hvis en af de to investorer kom med mange flere penge«. Har Museumsledelsen sagt ja til det første tilbud, de har fået om køb af Museumsmarken, uden at undersøge, om det økonomisk er den bedst mulige aftale? Og har de nedprioriteret eller ikke-prioriteret, hvordan denne bygherre vil udnytte grunden til hele 23 boligenheder, herunder byggeri i tre etager?

Hvorfor begynder Museumsledelsen ikke med det samme at udføre deres vision om at videreudbygge »den gode historie« i lokalsamfundet og bygge bro mellem fortid, nutid og fremtid? I lokalplanforslaget blev byggefelter og byggehøjder præsenteret. Intet om, hvordan arkitektur og beplantning kan knytte bånd til Frilandsmuseets bindingsværkshuse. Museumsledelsen og Venstre-politikere mener tilsyneladende, at det ikke er vigtigt. Og at det er en god idé at bygge tre-etagers bygning på 10,5 meter. Den højeste bygning i naboområdet er pt. syv meter høj, dvs. de tre etager vil være virkeligt dominerende i villaområdet, som Frilandsmuseet også ligger i.

Føleri

Ulrik Hyldgaard siger til Herning Folkeblad den 7.10.216: »Området er et fantastisk sted at bygge nye boliger, og det bliver flot med to lækre lejligheder på øverste etage«. Og senere, at han »føler sig overbevist om, at beboerne i området i sidste ende vil blive glade for planerne. Jeg har en god mavefornemmelse med denne sag«. »Vi skal sørge for god planlægning« - og han tilføjer - »Jeg har stor respekt for, at museet vil overholde deres aftale«.

Jeg er enig i, at aftaler skal holdes. Jeg mener også, at når man er blevet klogere, skal man reagere i stedet for stædigt at holde fast i den første aftale, man lavede. Herning Kommunes slogan er »Her er alle muligheder åbne.« Og det er mere end bare en smart talemåde, skrives der også på hjemmesiden.

»Vi skal sørge for god planlægning«, siger Ulrik Hyldgaard. Byen er den nye dagligstue, sådan lyder retningen på at skabe byliv i København. Der arbejdes her målrettet mod at skabe et byliv med natur og kultur. Hvad er Ulrik Hyldgaards og Byplanudvalgets overordnede retning i Herning for at skabe god planlægning, der tager udgangspunkt i vores særlige historie? Museumsmarken er en unik mulighed for at tænke i et nyt, særligt historisk byliv. Altså vægte værdier frem for en højde på 10,5 meter og ja til tre etager.

Det vil være helt fantastisk, hvis den gode planlægning handlede om, at Museumsmarken blev købt af kommunen til Frilandsmuseet. Måske har den nye museumsdirektør en god idé til anvendelse.

Ulrik Hyldgaards mavefornemmelse er god, og han mener, det bliver lækre lejligheder på 3. etage. For mig er det ikke saglige argumenter for at give tilladelse til at følge en bygherres ønske om en god forretning, der samtidig totalt ændrer områdets karakter så afgørende, som det bliver tilfældet.

»Jeg føler mig overbevist om, at beboerne i området i sidste ende vil blive glade for planerne«, siger Ulrik Hyldgaard. Hvordan kan en udvalgsformand føle og sige sådan, når der er massive indsigelser imod de tre etager? Hvor er hans saglige argumenter? Hvad er det, der gør, at han tror, at jeg vil blive glad for byggeriet på Museumsmarken? Jeg spørger både som nabo og som borger, der er interesseret i, at Museum Midtjyllands vision realiseres. I forbindelse med stillingsopslaget fremhæver de visionen. De vil nemlig gerne være et dynamisk og åbent museum, der knytter bånd på tværs af fortid, nutid og fremtid. Hvor jeg dog ønsker, at de vil arbejde anderledes for dét i forbindelse med Frilandsmuseet og Museumsmarken. De har muligheden.

Politikerne i Byrådet har også muligheden for at træffe en modig beslutning ved at sig nej til tre etagers byggeri.