Vi skal skabe gode vilkår for familierne

19. juli 2021, 12.12

Knud Nielsen. Foto: PR-foto

TRIVSEL Regeringens og kommunernes visioner og store planer om fremtiden er vældig gode, men langt fra godt nok.

Livet leves i hverdagen og hos helt almindelige familier. Det er her, næste generation af danskere udvikles, så det er her, der skal være vilkår, som giver mulighed for trivsel og udvikling - netop som den enkelte familie ønsker det.

Det betyder, at stat og kommune skal blande sig mindre og give flere muligheder, som tilgodeser den enkelte familie. Der skal altså være færre regler og mere valgfrihed til familierne, ja til alle borgere.

Først og fremmest skal penge følge familierne, så man frit kan vælge institutioner eller skoler. Der skal være frit valg, så de eksisterende muligheder bliver et reelt valg for familierne. Hvem kender det enkelte barns eller forældres behov bedre end familierne selv? Det kan aldrig blive stat eller kommune, som har det kendskab.

Det samme gør sig gældende ved børnenes skolestart. Her skal forældrene have det sidste ord om, hvornår barnet er klar til skolegang.

Nærvær skal ikke være en luksus eller en tilstand i weekenden, men være fundamentet i familiens hverdag.

Det er hele tankegangen om, at stat og kommune ved, hvad der tjener borgerne bedst, som vi skal til livs, og jo før desto bedre. Vi skal have tilliden og troen på mennesker tilbage og skal ikke dikteres fra det offentlige. De mange penge, som vil kunne spares ved mindre administration og kontrol, når vi får mere selvbestemmelse tilbage, vil kunne komme alle i samfundet til gavn. De sparede penge vil gøre os alle sammen rigere både som mennesker og økonomisk ikke mindst familierne, som skaber de kommende borgere.

Nye Borgerlige vil derfor deregulere og decentralisere. Danskerne skal bestemme mere selv, og offentlige beslutninger skal tages tættere på borgerne.

Indlæser debat...