Familievirksomheder i forskernes søgelys

Langsigtet ejerskab af en virksomhed er godt, men forskningen viser endnu ikke helt, hvor meget det betyder, siger Niels Westergård-Nielsen fra Copenhagen Business School

12. juni 2018, 06.45

Professor Niels Westergård-Nielsen forsker i familieejede virksomheder, og han ser en klar tendens til, at de virksomheder tænker mere langsigtet. Foto: Jonathan Baez

Familievirksomheder Center for Ejerledede Virksomheder, der hører hjemme under CBS - Copenhagen Business School i København, er netop sat i verden for at hjælpe denne type virksomheder. Og en meget stor gruppe af de ejerledede virksomheder er familievirksomheder, fortæller professor og centerleder Niels Westergård-Nielsen fra CBS .

- Vores tilgang til familievirksomheder er, at det er familien, der sidder rundt om bordet, og der typisk ikke er en udefrakommende bestyrelsesformand, siger han.

Bestyrelsen består ofte af familiemedlemmer og ægtefæller, og der er sjældent tvivl om, hvem der bestemmer.

- Typisk er det den, der har fået overrakt »den olympiske flamme«, altså den der skal føre virksomheden videre, der har utrolig stor indflydelse, karakteriserer han familievirksomheden.

Beslutningsprocessen er ikke nødvendigvis blødere end i andre selskabsformer, men strategierne er typisk noget mere langsigtede.

- Der er en tendens til, at ejerne i familievirksomhederne gerne vil have, at de går i arv. Spørgsmålet »hvad skal der ske efter mig?« er ofte noget, der bliver taget stilling til, siger Niels Westergård-Nielsen.

Klarer sig bedre?...