Trods Corona: Erhvervslivet i Midtjylland står stærkt

En ny analyse fra Erhvervshus Midtjylland viser, at erhvervslivet i regionen overordnet set er sluppet nådigt gennem pandemien. På flere parametre ligger regionen endda over landsgennemsnittet

20. august 2021, 12.42

Søren Olesen (t.v.), formand for Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse og Erik Krarup, direktør i Erhvervshus Midtjylland, kan læse mange positive ting i en ny analyse af områdets erhvervsliv. Foto: PR-Foto

ERHVERVSLIV Der er masser af positive nyheder i en ny analyse af erhvervslivet her i området. Midtjylland har en voksende beskæftigelse - mens der er sket et fald på landsplan.

Regionen oplever vækst i detailhandel herunder ehandel, ligesom regionen har stærke ressourceområder inden for »energi/miljø« og har over perioden 2013 til 2019 haft den hurtigst voksende it-branche i forhold til landets øvrige regioner.

Analysen er Erhvervshus Midtjyllands første af slagsen og tager temperaturen på beskæftigelsen og udviklingen i de midtjyske kommuner. Den giver et detaljeret indblik i mange forskellige aspekter af regionens erhvervsliv, opsamler tendenser på tværs af erhvervslivet og sætter fokus på centrale erhvervspolitiske temaer.

- Det har været vigtigt for os, at den tværgående analyse leverer et vidensgrundlag, som motiverer til tværkommunale samarbejder og styrker erhvervsfremmeindsatsen på tværs af regionen. Det har været et helt centralt formål med rapporten at tegne et billede af, hvor regionen aktuelt befinder sig i forhold til de midtjyske vækstdrivere og styrkepositioner, siger formand for Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse Søren Olesen i en pressemeddelelse.

Rapporten tegner et billede af en region, der samlet set står stærkt i forhold til resten af landet, og som kun på få områder har oplevet tilbagegang.

Oplevelsesøkonomi ramt

Oplevelsesøkonomien har været hårdt ramt af nedlukninger, afstandskrav og aflyste arrangementer og oplevede, ikke overraskende, et kraftigt fald i beskæftigelsen, mens detailhandel på trods af krisen er vokset med to procent. Det er over landsgennemsnittet, der i det store og hele holder status quo med en vækst på 0,4 procent.

Der ses en stor stigning i beskæftigelsen i internethandlen på landsplan.

I Region Midtjylland er den vokset med en fremgang på hele 28,8 procent. Og industrien, der er en af de absolutte hjørnesten i regionens erhvervsstruktur, er også sluppet forholdsvis let gennem krisen med et beskedent samlet fald i beskæftigelsen på under to procent:

- Som erhvervshus skal vi understøtte alle virksomheder og brancher uagtet om de oplever vækst, tilbagegang eller møder specifikke udviklingsbarrierer. Rapporten er med til at synliggøre det midtjyske erhvervslivs primære behov - og i den forlængelse, hvilke indsatser, der er nødvendige at sætte i søen til glæde for virksomhederne i regionen, så de har de bedste forudsætninger for vækst og udvikling, påpeger direktør Erik Krarup i Erhvervshus Midtjylland.

Ud over at dykke ned i beskæftigelsen i regionen, fremhæver analysen også regionens styrkepositioner. Fødevarer og energi/miljø er to centrale midtjyske styrkepositioner, der fortsat står stærkt i forhold til resten af landet.

Samlet set er 69.484 beskæftigede inden for fødevarer i Region Midtjylland, hvilket er knap 15 procent af den private beskæftigelse.

Lille men stærkt område

Et af regionens mindste ressourceområder målt på antal beskæftigede, »Energi/Miljø«, er samtidig også en af de absolut stærkeste styrkepositioner. Her ligger Region Midtjylland 60 procent over landsgennemsnittet målt på antal beskæftigede i »energi/miljø«.

Tilsammen stod »fødevarer« og »energi/miljø« for lige under halvdelen af hele regionens eksportomsætning på 258 milliarder kroner i 2019.

Grøn omsætning fylder

Analysen kaster også et blik på to temaer, den grønne omstilling og det digitale område, der fremhæves af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse som to drivkræfter for vækst og udvikling i hele landet.

Det grønne, nærmere defineret som varer inden for miljøbeskyttelse og ressourcebesparelse, fylder mere i Region Midtjylland end landsgennemsnittet, og den grønne omsætning vokser støt. På det digitale område er it-beskæftigelsen i Region Midtjylland kun overgået af Region Hovedstaden i 2019. Med en vækst på 20,7 procent i perioden 2013 til 2019 har Region Midtjylland endda den hurtigst voksende it-branche, til sammenligning har der på landsplan været en vækst på 18,1 procent.

Indlæser debat...