Daginstitution er presset på plads

Klatretræet vil bruge pavillonen som grupperum, men det kræver en lovliggørelse. Daginstitutionen gør også kommunen opmærksom på, at der er pladsproblemer på grund af et stigende børnetal

8. juni 2021, 11.17

Klatretræets nye daginstitution stod færdigbygget i foråret 2018. Her tre år efter er der ud­fordringer med pladsen. Børnetallet i Kibæk er stigende, og fra Klatretræets side vil man gerne fort­sætte med at aldersopdele, som man har gjort under pandemien, ligesom man også gerne vil fortsætte med at have gode lege- og læringsmiljøer. Men lederen frygter, at det ikke kan lade sig gøre, hvis man skal opfylde pladsgarantien. Foto: Henrik Ole Jensen

KIBÆK Daginstitutionen Klatretræet har under corona haft gode erfaringer med at aldersopdele børnene, og det vil man gerne fortsætte med, fordi mindre børnegrupper er gode for børns trivsel.

Derfor søger daginstitutionen i Kibæk om midler til at renovere pavillonen, der ligger på matriklen.

Pavillonen har tidligere været delt mellem dagtilbud og skolen, men under pandemien en har Klatretr...

Læs denne artikel

- og alle andre på Herning Folkeblad fra kun 1 krone

24 Timer

DIGITAL adgang i 24 TimerAdgang til alle artikler i 24 timer

Adgang til debat

Digital

Fuld DIGITAL adgang

Adgang til alle artikler

Adgang til e-avisen

Adgang til e-avis arkivet

Adgang til debat

Adgang til Forum Søndag

Adgang til underholdning

Adgang til fordele hos Læserklubben