Den grønne udvikling på de midtjyske veje kommer ikke af sig selv

8. august 2020, 14.47

Mads Rørvig. Foto: PR-foto

AFGIFT Vi har brug for meget mere miljø- og klimavenlig kørsel i Midtjylland og i resten af Danmark, hvis vi skal indfri Danmarks ambitiøse klimamål inden 2030, og her er opladelige og brændstofoptimerede biler en stor del af løsningen. Derfor har vi brug for et afgiftssystem, der understøtter en hurtigere omstilling af bilparken. Vi foreslår en teknisk afgift baseret på bilernes CO2-aftryk.

Danskernes biler er en del af klimaudfordringen, men samtidig er nye og mere miljøvenlige biler også en del af løsningen. Der er behov for, at vi i bilindustrien gør vores for at mindske CO2-aftrykket. Vores forslag går i sin enkelthed ud på at sende flere grønne biler ud på vejene i form af opladelige og eldrevne køretøjer, men også moderne benzin- og dieselbiler, som kører langt på literen.

Ser vi bort fra de seneste måneders bilsalg, der har været slemt påvirket af corona-krisen, har bilsalget slået rekord efter rekord de seneste år. Det er en positiv udvikling, for det betyder alt andet lige, at udfasningen af de gamle benzinslugere og dieselosere til nyere og mere miljøvenlige biler er i gang.

Midtjyderne har ikke lige så mange af de allernyeste biler i forhold til landsgennemsnittet, men det ændrer ikke ved, at den midtjyske bilbestand er vokset med omkring 110.000 biler siden udgangen af 2013 og i dag tæller lidt over 700.000 personbiler. De to mest solgte bilmodeller i regionen i første halvår af 2020 er lille-klassebilerne Citroën C3 og Peugeot 208, som begge har en meget grøn NEDC-værdi - altså hvor langt en bil kan køre på literen - på over 30 km/literen hos dieselvarianterne.

Midtjylland bevæger sig altså i den rigtige retning, men med Danmarks ambitiøse klimamål om en CO2-reduktion på 70 procent i 2030 er der brug for, at vi gør endnu mere for at omlægge bilparken i Danmark. Og det kræver politisk handling.

Vi foreslår, at Christiansborg ændrer bilafgifterne, så de i højere grad tilskynder køb af grønne biler med opladerstik eller brændstofoptimeret brændselsmotor. Registreringsafgiften og det nuværende afgiftssystem blev indført i 1925 og har reelt kun undergået mindre justeringer. Det er på tide, at politikerne træffer en række modige - og rettidige - beslutninger, der indretter bilafgifterne efter nutidens udfordringer.

Bilindustrien spiller en vigtig rolle for at sikre den grønne omstilling på transportområdet - både i Midtjylland, men også resten af Danmark. Hos De Danske Bilimportører kan vi ikke kontrollere, hvor langt folk kører, eller hvor mange biler folk har stående i indkørslen, men vi kan sikre, at danskerne i højere grad sætter sig bag rattet i biler, der forurener mindre og udleder mindre CO2.

Vores bud på, hvordan vi for alvor får sat gang i den grønne omstilling af transportsektoren, er simpel: Vi har brug for et stabilt og gennemsigtigt afgiftssystem, der skaber incitament til at købe, udvikle og forhandle biler, der forurener mindre og udleder mindre CO2. Vi foreslår blandt andet et teknologineutralt afgiftssystem, hvor alle biler beskattes ud fra et miljømæssigt perspektiv, der afspejler bilens teknik-, miljø- og sikkerhedsmæssige egenskaber - og ikke som i dag; et afgiftssystem baseret på bilens pris.

I dag har nye traditionelle biler med Euronorm 5 et udslip, der er nedbragt til under 95 procent af niveauet fra før, euronormerne blev indført i 1992. Samtidig kan vi se en positiv tendens til at købe grønne biler på tværs af Danmark. For eksempel gør Midtjylland sig positivt bemærket, når det kommer til eldreven kørsel. I første halvår af 2020 var 4,2 procent af de private anskaffelser i regionen elbiler - det er den højeste andel i en region vest for Storebælt. Det er en imponerende udvikling, som vidner om, at mange midtjyder har taget den grønne omstilling til sig, men vi er stadig langt fra mål.

Spørgsmålet er, hvor længe Folketinget vil og kan vente. Regeringen har senest lagt op til, at forhandlingerne om afgifterne på elbiler skal være en del af finanslovsforhandlingerne for 2021. Men tiden er dyrebar. Flere bilimportører tøver nemlig med at bestille biler hjem, der skal sælges næste år, da de ikke ved, hvordan afgifterne ser ud efter årsskiftet. Det er helt afgørende, at der bliver truffet en beslutning nu, både for bilimportørerne, men også for forbrugernes skyld. Vi bliver nødt til at vide, hvilke afgifter der gælder.

Foruden at være et usikkerhedsmoment for bilkøbere og bilimportører resulterer politikernes tøven i, at vi forsinker den grønne omstilling unødigt. Vi risikerer simpelthen, at den positive udvikling med stigende salg af grønne biler i Danmark går i stå, hvis bilafgifterne for næste år først falder på plads fem minutter i lukketid. Med andre ord; jo længere tid vi er om at fastlægge rammerne for bilmarkedet, desto mere påvirkes den grønne omstilling.

Danmarks 70 procent reduktionsmål er ambitiøst, men der er ingen tvivl om, at bilindustrien har teknologien til at bidrage væsentligt hertil og i fællesskab komme nærmere et grønnere Danmark. Derfor håber vi, at fremtidens rammevilkår for de grønne biler kommer til at afspejle samme ambitionsniveau som Danmarks overordnede klimamålsætninger. Vi skal nok levere de grønne biler til hele landet, men det forudsætter de rigtige rammer fra Christiansborg.