Nye Borgerlige stormer frem

19. oktober 2020, 12.36

Erling Askjær Jørgensen. Foto: Flemming Hansen

VALG Seneste meningsmåling i YouGov her primo oktober giver partiet Nye Borgerlige en kæmpefremgang fra de nuværende fire folketingmedlemmer til 17 mandater i Folketinget, hvis der var valg i henhold til målingen. Dette har sikkert sin årsag i, at flere og flere ser, hvor megen kriminalitet vi har fået ind i Danmark på grund af den muslimske indvandring, og hvordan vore kristne værdier er under pres fra den muslimske tankegang. Nye Borgerlige fik opbakning fra 9,4 procent af befolkningen i nævnte meningsmåling, det højeste partiet har opnået hidtil, og sikkert er der flere og flere i de blå partiers hidtidige vælgere, der kan se, at der er behov for total stop af muslimsk indvandring og en langt stærkere aktivitet med at få flest mulige af de indvandrede muslimer tilbage til de lande, de kom fra.

Nye Borgerlige er først og fremmest modstykket til Radikale Venstre, som ønsker mest mulige muslimsk indvandring. Nu ser det ud til her i skrivende stund 15. oktober, at Radikale Venstre er i total opløsning, og det virker nok voldsomt, det er kommet frem i det klare dagslys, hvilke tilbøjeligheder og mangel på opdragelse, der afsløres vedrørende den hidtidige radikale leder.

Jeg mindes ikke, at et enkelt politisk parti nogensinde har fået afsløret så megen dårligdom internt i partiet, som vi har set vedrørende de radikale.

Hvis den målte tilslutning til Nye Borgerlige på lige i underkanten af 10 procent bliver resultatet ved byrådsvalget om et års tid, giver det mulighed for, at vi får tre mandater fra Nye Borgerlige ind i det næste byråd i Herning Kommune, og dette ville være et væsentlig bidrag til, at vi kunne få demokrati ind i Herning Byråd, og at Venstres enevælde blev brudt. Dette ville være godt for os alle i Herning Kommune.

Borgere, der ønsker demokrati i byrådet i Herning, og som gerne vil markere modstand mod den muslimske indvandring, vil med fordel kunne stemme på partiet Nye Borgerlige ved byrådsvalget om et års tid.

Hvordan den vanvittige situation i Radikale Venstre vil påvirke Johs. Poulsens mulighed for at beholde sin plads i byrådet, det kan være svært at have en mening om.

Her i vor egn af Danmark ved alle, at minkavl er en god del af indtjening, arbejdspladser og finansiering af velfærd, og derfor kan det være en hindring for, at SF og Enhedslisten får mange stemmer ved byrådsvalget næste år, at disse to partier stiller forslag om afvikling af et helt erhverv; produktion af minkskind. Helt den modsatte holdning har man i Nye Borgerlige. Dette bakker jeg kraftigt op om.

Heldigvis ser vi, at her i vores egn af Danmark, der er der stor folkelig opbakning til minkavlerne og stor modstand mod ønsket hos SF og Enhedslisten.