Borgerlisten vil prioritere anderledes

18. november 2019, 10.23

Lone Nielsen. Foto: PR-Foto

PROIRITERINGER : Over 100 millioner kroner skal nu bruges på en talentskole. Udgiften kommer, fordi man fra forligspartiernes vedkommende, har en agenda om, at rømme Skolen på Sønderager.

Talentklasserne fungerer fint i dag. De har et godt tilbud, hvor de er, så dette handler ikke om, hvor vidt man er for eller imod talenter, blot at man i Borgerlistens optik bør prioritere pengene anderledes. Skolen på Sønderager er fint vedligeholdt og har gennemgået flere renoveringsarbejder. Ja, selv efter beslutningen om, at den skulle rives ned, blev der fortsat skiftet vinduespartier. Derfor burde vi beholde den, både til de talentfulde elever, og til de elever, der har brug for særlig støtte til at finde deres talenter, nemlig klasserne for børn indenfor autismespektret.

Børnerokaden har kostet, og vil i fremtiden koste mange, mange skattekroner. Den gamle Holtbjergskole er blevet sminket for mange millioner ene alene for, at man kunne rømme skolen på Sønderager og få sin nye flotte talentskole og nogle nye boliggrunde. Holtbjergskolen (Nu Valdemarskolen) vil få brug for endnu mere opgradering i fremtiden, for den er i virkelig dårlig stand.

Derud over kommer der udgifter til flytning af Kærbo Rideklub, hvilket vil koste en del oveni og den fremtidige øgede driftsudgift for nybyggerierne. Millionerne fosser ud af kassen.

Borgerlisten ville hellere have brugt alle disse millioner på indhold og kvalitet i den nære kernevelfærd.

Snart vil forligspartierne bygge en ny Herningsholmskole. Også denne skole er renoveret og tilbygget inden for de seneste år, for et betragteligt millionbeløb. Skolen er fin, men har for små klasselokaler til 28 elever. Hvorfor ikke nedsætte klassekvotienten i stedet, som kunne komme alle vores folkeskoler til gode?

Det ville Borgerlisten gerne have prioriteret i stedet for at nedrive endnu en fin skole, for at få stoppet de mange elever i klasselokalerne. Borgerlistens agenda er, at prioritere midler til flere hænder og mere kvalitet, i daginstitutioner, til folkeskolen, til de ældre og til handicap og psykiatri. Desuden vil vi gerne løfte center og landsbyer, så de fortsat kan være attraktive, for dem, der bor der og for tilflyttere.

I det ny-indgåede budgetforlig, som Borgerlisten ikke er en del af, spares der i de næste fire år, 20 millioner kroner på folkeskolen, 15 millioner kroner på vores daginstitutioner, 36 millioner kroner på de ældre.

Handicap og psykiatri samt børn og familie slås fortsat med underfinansiering, hvilket også betyder besparelser på disse områder. Kernevelfærden udhules.

Borgerlisten vil gerne stå for en udvikling af kernevelfærden, til gavn for borgerne, så vi kan tiltrække den nødvendige arbejdskraft til vores kommune. Der bliver kamp om den i fremtiden. Vi mener, at god kvalitet i de førnævnte tilbud, kan være et godt trækplaster. Desuden tror vi på, at børn, der udvikler en sund tilknytning og en tro på verden, betaler sig på den lange bane. Det er dem, vi skal leve af i fremtiden, de er vigtige.

Som normeringen i daginstitutionerne er i dag, hvor vi i Herning Kommune ligger langt under landsgennemsnittet (et gennemsnit man i øvrigt ikke bør prale af), er vi langt fra den ønskede kvalitet. Det betyder, at vi bliver nødt til at prioritere for at løfte området, modsat den spareplan forligspartierne har sat.

Borgerlisten er ærlige om, hvad vi vil, og hvad vores mål er. Forligspartierne siger, de egentligt vil det samme som os, men ét er, hvad de siger, noget andet er, hvad de beslutter. Forligspartierne siger, at de kun sparer på kernevelfærden, fordi kommunen mangler penge. Deres mange dyre projekter står i skærende kontrast til dette postulat.

Så kommer argumentet; der er forskel på anlæg og drift. Det er i og for sig også korrekt, men fakta er, at i det store billede har kommunen indtægter og udgifter. Her kan man politisk prioritere, hvor meget der skal gå til anlæg, og hvor meget der skal gå til drift. Der skal blot være balance i sidste ende.

Borgerlisten ønsker, at holde skatten i ro. Så der er kun en mulighed, hvis vi vil noget andet, end det vi gør i dag. Nemlig at omfordele midlerne.

Borgerlisten kæmper for en anden prioritering i Herning Kommune, for vi mener det, når vi siger, at den nære kernevelfærd er kommunens allervigtigste opgave.