Lavdosis CT-skanninger af lungerne - facts

16. juni 2021, 12.21

Foto: Adobe Stock Photo

KRÆFT Røntgen af lungerne overser hver fjerde lungekræft. Derfor fik de praktiserende læger og hospitalslæger i Silkeborg i 2015 som led i den tidligere regerings Jo-før-jo-bedre plan mulighed for at erstatte almindelige røntgen af lungerne med lavdosis CT-skanning (der kun overser hver 20. lungekræft). Det resulterede i langt flere kræftdiagnoser i de tidlige stadier (hvor de fleste overlever) og langt færre i de sene stadier (hvor kun få overlever).

Stadiefordelingen svarer stort set til de fund, man har gjort ved nationale screeninger for lungekræft med lavdosis CT-skanning (Nelson-studiet), hvor dødeligheden reduceres med cirka 25 procent. Desværre mistolkede hospitalsledelsen i Hospitalsenhed Midt og direktionen Sundhedsstyrelsen og Dansk Lungecancer Gruppe, så de mente, at »alle med selv mindste mistanke« skal henvises til den mere omfattende Lungekræftpakke (med højdosis CT-skanning). Trods Sundhedsstyrelsen og Dansk LungeCancer Gruppe siden klart har taget afstand fra denne fortolkning, valgte hospitalsledelsen og direktionen at stoppe tilbuddet i Silkeborg.

Der er nu kommet en rapport omhandlende lavdosis CT-skanningerne i Silkeborg forfattet af blandt andet Dansk Lungecancer Gruppe. Her slås det indledningsvis fast, at »den vigtigste prognostiske faktor ved lungekræft er sygdommens udbredelse (stadiet) på diagnosetidspunktet.«

I en opgørelse fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) anføres: »Hvis andre hospitaler i regionen skulle have samme mønster som Silkeborg, skal der laves 19.000 yderligere CT-undersøgelser i regionen«.

Der er derfor intet belæg for at antyde en »brist i patientsikkerheden« - tvært imod. Hvis hele landet havde samme resultater, kunne man sandsynligvis redde flere hundrede lungekræftpatienters liv - hvert år.

Lavdosis CT diagnosticerer i modsætning til røntgen lungekræfttilfælde hos patienter med for eksempel lungebetændelse, rygerlunger (KOL), hoste med mere, men hvor henvisende læger ved, at lungekræft er en (lille) differentialdiagnose. Det kaldes »tilfældige fund« i rapporten.

Hele formålet med udskiftning af røntgen med lavdosis CT er netop at finde disse »tilfældige« fund, som ikke er mere tilfældige, end at den minimale mistanke netop er årsagen til, at lægerne i almen praksis og på sygehuset i Silkeborg vælger lavdosis CT i stedet for røntgen til deres syge patienter.

Det bliver nu spændende at se, om man vil indføre lavdosis CT-skanning som screening af raske rygere i hele landet, eller om man kan opnå samme resultater ved at tilbyde lavdosis CT-skanning i stedet for røntgen til de syge patienter.

Indlæser debat...