Debatindlæg: Borgerlisten får kritik for at sætte sig ind i sagerne

30. juni 2020, 14.41

Lone Nielsen Foto: PR-foto

AKTINDSIGT Borgmesteren udtaler til Herning folkeblad, at han ærgrer sig over, at Borgerlisten sender mange forespørgsler til forvaltningen. En kritik der kommer bag på mig, da det jo må anses for positivt, når folkevalgte ønsker at sætte sig ind i de sager, de skal behandle.

Et af de vigtigste mål for Borgerlisten er, at tingene bliver gjort ordentligt, når vi sidder og forvalter for skatteyderne.

Vi skal tage store beslutninger som kræver, at man ved, hvad der ligger til grund.

Vi har desværre oplevet, at der er blevet taget nogle uheldige, ja endog ulovlige beslutninger i Herning byråd, med borgmesteren i spidsen.

Dette, sammenholdt med, at vi fra Borgerlistens side bliver afholdt fra at modtage den samme information som borgmesterens forligskreds modtager, betyder selvfølgelig, at vi med styrelsesloven i hånden må opsøge den viden via sagsindsigt.

Borgmesteren udtaler, at der gøres en dyd ud af, at sagerne alle er tilstrækkeligt belyst.

Hvis man tager eksemplet med den nylige sag om at købe en del af MCH, og bruge over 63 millioner kroner. af skatteydernes penge, lå der knap to A4-sider i en dagsorden som beslutningsgrundlag og dokumentation. Et kontokort til den lokale benzinstation kræver mere dokumentation end det.

Derfor fandt Borgerlisten selvfølgeligt ikke, at det var tilstrækkelig oplysning af sagen, og søgte dermed sagsindsigt, da vi ønskede at tage en beslutning på et oplyst grundlag.

Heldigt at vi er beskyttet af den lovgivning, der ligger på området, og har derfor et retskrav om, at få den ønskede dokumentation.

Uheldigt at borgmesteren vælger, at under 2 timer er nok til at sætte sig ind i knap 800 siders materiale, og vi derfor først modtager dokumenterne kort tid før byrådsmødet. Det er urimelige arbejdsvilkår for folkevalgte.

Borgmesteren sagde under byrådsmødet, at undertegnede først »rykkede« for sagsindsigten om fredagen, da alle var gået hjem, og han ikke ville sætte forvaltningen til at arbejde i weekenden for Borgerlistens skyld. Han glemte at sige, at selve sagsindsigten havde han modtaget allerede tirsdag, hvorfor der havde været rig mulighed til at samle de ret nye, og derfor let tilgængelige dokumenter.

Jeg finder det ærgerligt, at vi skal bruge tid på den slags kampe, i stedet for at bruge tiden konstruktivt. Det er ubehageligt for alle parter, og ikke mindst borgerne, der skal være vidne til den evige krig, der åbenbart er brudt ud, fordi vi er en gruppe, der ønsker en anden retning for Herning kommune end den borgmesteren og forligspartierne har sat.

Vi valgte fra Borgerlistens side at bakke op om købet af en del af MCH, selv om vi ikke havde læst alle detaljer i sagen, grundet den sene levering.

Dette gjorde vi dels, da Herning Kommune har stillet store lånegarantier for MCH, hvilket ville betyde en endnu større udgift for skatteborgerne ved en eventuel konkurs, og dels fordi vi finder MCH som en vigtig medspiller i Herning Kommunes udvikling, og nødigt så den lukke ned. Og sidst, men ikke mindst ønskede vi ikke, at MCH skulle komme i klemme i den dårlige stemning, der er mellem borgmesteren og Borgerlisten.

Hvor ville det have været stort, om borgmesteren havde valgt at inddrage Borgerlisten i så vigtig og særlig en sag, så vi havde undgået alle disse stridigheder.

Et fromt sommerønske herfra, er at borgmesteren fremover forsøger at samle byrådet, i stedet for at splitte det.