Aflæs varmeforbruget time for time: Din varmemåler skal opgraderes igen

Verdo opgraderer alle varmemålere i Herning og omegn og gør det muligt at fjernaflæse forbruget time for time

Udgivet:11. maj 2022, 12.02

Læsetid:2 minutter

Verdo Varme Herning skal enten opgradere eller helt udskifte de nuværende varmemålere ude hos forbrugerne. Alle berørte kunder vil modtage et brev fra Kamstrup, skriver Verdo i en pressemeddelelse. Foto: Bo Lundgaard

HERNING En stor del af de nuværende varmemålere i Herning og omegn kan allerede i dag fjernaflæses. Men da det nuværende system afløses af et nyt, er det nødvendigt at udskifte eller opgradere de eksisterende målere ude hos kunderne.

Det skiver varmeselskabet Verdo i en pressemeddelelse.

- Nogle kunder skal have udskiftet deres gamle varmemåler. Andre kan nøjes med at få opgraderet deres eksisterende måler med et nyt kommunikationsmodul, der snakker sammen med vores nye fjernaflæsningssystem, lyder forklaringen fra Klaus Skovgaard Lauritsen, der er afdelingsleder for Verdo Varme Herning A/S.

Fordelene står i kø

Med opgraderingen af varmemålerne bliver det muligt for samtlige af Verdo’s kunder i Herning og omegn at følge med i deres forbrug time for time.

- Med Verdos selvbetjenings-app kan du som kunde løbende følge med i dit reelle forbrug. Du kan holde øje med, om du har penge til gode i forhold til det beløb, du betaler aconto, eller om du skal betale mere, siger Klaus Skovgaard Lauritsen og tilføjer:

- Verdos erfaring er, at et nøjagtigt overblik giver et mere bevidst forbrug, der automatisk sænker størrelsen på varmeregningen. Det øger både energieffektiviteten og skruer ned for CO2-udledningen.

For Verdo Varme Herning A/S betyder opgraderingen af varmemålerne også, at energikoncernen kan øge sin driftsoptimering:

- Gennem løbende fjernaflæsning kan vi identificere spidsbelastede perioder og områder og dermed udnytte ledningsnettet bedre. Fordelen er, at vi kan distribuere fjernvarmen mere optimalt, når der reelt er behov for det, frem for før i tiden hvor årsaflæsninger kun gjorde det muligt at optimere på bagkant

- På længere sigt kan vi bruge de fjernaflæste data til proaktivt at hjælpe kunderne med at optimere deres varmeforbrug, siger afdelingslederen.

Samarbejde om netværk

Projektet, som blev igangsat i april 2022, bliver udført i samarbejde med en række samarbejdspartnere, så de mange opgraderinger sker så hurtigt, effektivt og sikkert som muligt. Kamstrup A/S har vundet opgaven på det nye system og har valgt Kemp & Lauritzen som underleverandør til at gennemføre opgraderingen ude hos kunderne.

Derudover har Verdo Varme Herning A/S og Herning Vand A/S indgået en aftale om, at Verdo lejer sig ind på Herning Vands netværk for at transportere data fra fjernaflæste varmemålere.

- Uden lejeaftalen med Herning Vand skulle vi investere mere i vores eget netværk, hvilket ville fordyre projektet. I stedet lejer vi os ind på den overkapacitet, som Herning Vand alligevel ikke bruger. Dermed kan vi udnytte det udstyr, der allerede er placeret rundt omkring i byen, siger Klaus Skovgaard Lauritsen.

Data bliver registreret i datacenteret som »anonyme data«, hvor adgangen for Verdo Varme Herning vil være helt adskilt fra Herning Vand - så alle data håndteres i overensstemmelse med de gældende GDPR-regler.

Alle berørte kunder har eller vil i projektperioden, der løber frem mod 2023, modtage et brev fra Kamstrup med yderligere information om tidspunkt for opgradering af deres varmemåler.

De nye målere kan give et mere nøjagtigt overblik, siger afdelingsleder Klaus Skovgaard Lauritsen fra Verdo Varme Herning. Foto: PR-Foto

Indlæser debat