Forstanderens sidste beretning: Lang kamp for de unge på samfundets bund

Sidste beretning fra Brande Højskoles farverige forstander

9. oktober 2020, 11.43

Mogens Sommer Madsen på toppen af den by, som han gennem 27 år har været en markant del af, men nu har den farverige forstander holdt sin sidste beretning. Foto: Flemming Hansen

BRANDE Brande er på nippet til at miste en af sine mest farvestrålende skikkelser.

Det sker, når forstanderen på Brande Højskole med udgangen af november tager afsked med den skole og by, som han gennem 27 år har sat sit tydelige præg på.

Forleden holdt Mogens Sommer Madsen sin sidste beretning, da der var generalforsamling på højskolen.

Fostanderen var ganske godt tilfreds med det overskud før afskrivninger, som højskolen kom ud med. Det blev på 443.000 kroner.

- Vi er glade for at have udvist rettidig omhu og sikret en god økonomi, så vi kan stå imod, når forholdene forværres for de unge, som vore hjerter banker mest for. De unge på samfundets bund, sagde den afgående forstander.

- Brande Højskole er åben for alle. Men vi er der især for dem, for hvem højskoler er en ukendt størrelse, men som ved at lære Brande Højskole at kende aldrig bliver de samme igen. Samfundet har sat stærke økonomiske og strukturelle skodder op for de unges muligheder. Hvad der for tiden bliver sat i gang for at få unge ind på en ungdomsuddannelse eller i job, er ikke virksom overfor denne gruppe unge. De føler sig magtesløse, fordi de igen og igen ramler ind i de samme fordomme og rolleforventninger, de ikke kan komme ud af. De opgives af et skolesystem, der ikke har tid eller forståelse for dem, lød det fra Mogens Sommer Madsen, der også i den sidste beretning skød med skarpt mod uddannelsessystemet.

- Det er systemet, det har været galt med hele tiden - selvom de unge undervejs har fået skylden. Men det er ikke de unge, der har fejlet, fastslog forstanderen.

Fortsat kamp

- Desværre har man indført en ny FGU-uddannelse, der er så stram, så fagligt rigid og skånselsløs, så uforstående overfor disse uddannelsessystemets evige tabere, at den kun gør problemerne værre. Højskolerne, der før havde et fortræffeligt samarbejde med EGU, er i den nye FGU/EGU udelukket fra at spille en rolle. Der er ingen mulighed længere for at finansiere et højskoleophold for de unge, der er gået i stå i hjemmemiljøet. Og det selvom alle ved, at jo længere de bliver hjemme, jo større bliver problemet, mente Mogens Sommer Madsen.

- Brande Højskole kæmper sammen med Foreningen for Folkehøjskoler i Danmark for, at vi politisk får fat i denne specielle gruppe unge. Vi kæmper for en større mangfoldighed i højskolebevægelsen, der ikke bare skal være for de bedrestillede og privilegerede unge. Vi kæmper for vore dages almue. Det samme gjorde Kold og Grundtvig i 1800-tallet, da de første højskoler blev grundlagt, sagde den afgående førstemand.

- Brande Højskole holdt skindet på næsen i 2019, selvom mange af de unges muligheder for at komme på højskole fra den ene måned til den anden blev taget fra dem. Vi har overskud før afskrivninger. Vi skal nok klare os. Men vi vil ikke finde os i at de unge, vi kæmper sammen med, skal lukkes ned og bures inde, fastslog Mogens Sommer Madsen.

- Vi skulle have holdt generalforsamling i marts, og vi skulle have indledt med en sang, men sådan skulle det ikke være. Vi er også vant til stort økonomisk overskud og en højskole fyldt helt op med elever, men sådan var det ikke i 2019 og sådan bliver det ikke i 2020, konstaterede formanden for højskolens bestyrelsen, Ejgil Jessen Hansen.

Han oplyste, at der i 2019 var 49 årselever. Til sammenligning var der for to år tilbage 70 elever.

- Det påvirker selvsagt økonomien, men der er udvist rettidig omhu. Personalestaben er reduceret, og der er holdt igen, hvor det har været muligt. Ingen bygningsforbedringer, men det er heller ikke påkrævet da bygningsmassen er i rigtig fin stand. Det skal så også slåes fast, at der ikke er grund til panik endnu. Økonomisk er højskolen særdeles velfunderet, lød det beroligende fra Ejgil Jessen Hansen, der rettede en stor tak for godt lederskab til forstander Mogens Sommer Madsen og viceforstander Mette Christensen.