Vandrig å storbidrager til Skjern Å

Vorgod Å er blandt de største tilløb til Skjern Å

13. februar 2020, 14.06

Vorgod Å bidrager i den grad til Skjern Å i øjeblikket. Foto: Ole Skydt

VORGOD-BARDE Vorgod Å har i den grad vokseværk med alt det vand, der i øjeblikket strømmer fra marker videre til bække og videre til åen. Åen minder i øjeblikket visser steder mere om en flod end en å.

Vorgod Å er 20 kilometer lang og begynder ved sydenden af Vildbjerg ved sammenløbet af flere bække.

Åen snor sig mod syd, forbi Vorgod-Barde og løber ud i Skjern Å seks-syv kilometer vest for Sønder Felding.

Vorgod Å er blandt de største tilløb til Skjern Å.

Ifølge Wikipedia er de nederste seks-syv kilometer en del af de beskyttede naturområder Natura 2000. Blandt andet på grund af forekomster af laks, havlampret, flodlampret, bæklampret og grøn kølleguldsmed.

Vorgod Å er et godt sted for laksen at gyde. En del af naturgenopretningsprojektet i Vorgod Å for år tilbage var at etablere mange kunstige gydebanker til laks. En gydebanke er laksens ynglested. Her lægger den sine æg.

Særlig indsats

Naturgenopretningsprojektet ved Vorgod Å blev gennemført som en del af den særlige vand- og naturindsats, som blev sat i gang under den såkaldte »Miljømilliard«. Projektet kostede otte millioner kroner og blev gennemført i perioden 2007-2012. skyd-

Mange små marksøer afvander til små vandløb, der igen løber ud i Vorgod Å og siden Skjern Å. Foto: Ole Skydt