Unges rettigheder i e-sport skal sikres

15. september 2020, 13.39

Foto: Adobe Stock Photo

FORENINGER E-sport rummer et kæmpe potentiale for at skabe arbejdspladser og nye erhvervseventyr. Derfor har Venstre siden valget sidste år brugt tiden på at sætte e-sport på dagsordenen i Folketinget. Faktisk sidder 600.000-700.000 danske unge hver dag og spiller. Nogle for sjov, mange for at deltage i konkurrencer og flere og flere for at gøre det til en levevej.

Netop af den grund har vi kæmpet for, at Esport Danmark kan få midler til at være det forbund, der kan hjælpe de mere end 200 gaming- og e-sportsforeninger og -klubber, som er vokset frem igennem de seneste par år. Samtidig begynder flere og flere skoler på forskellige klassetrin at tage e-sporten ind i undervisningen. Det kalder på, at vi bakker op om gaming og e-sport i større grad - og med stor seriøsitet.

Hvorfor? Fordi halvdelen af de unge, der sidder og spiller hjemme, ikke har noget - eller kun ringe - kendskab til foreningslivet, som er en hjørnesten i den danske model. Forstår vi ikke at varetage den vitale rolle sammen, vil vi se nutidens gamere miste tilknytningen til foreningens stærke kultur og værdier, den dag de selv får børn og skal føre foreningskulturen videre.

Noget af det, Esport Danmark skal være med til, er at undervise ledere, trænere og dommere. Altså sætte foreningerne på skinner, kvalificere undervisningen og ikke mindst yde hjælp til at skabe et sammenhængende Danmark, nedbryde sociale skel, løfte handicapområdet og række en hånd ud til ghettoområder. E-sporten er for alle og går - som den eneste sportsgren - på tværs af alle skel.

Retssikkerhed er en anden hjørnesten og udfordring i e-sporten. For hvem sikrer, at de kontrakter, de unge bliver tilbudt af hold, spiludbydere og så videre, er ordentlige og anstændige? Vi hører og ser kontrakter, hvor det, der er aftalt, ofte er helt ved siden af. Lave lønninger kombineret med høje buy-outs (for at komme ud af kontrakterne) eller kontrakter med umulige krumspring for de unge, hvis de vil ud af aftalerne. Lige nu hersker der kaos på aftaleområdet, og det kan vi som politikere ikke byde de unge og deres familier.

I vores optik er unges retssikkerhed i gamingbranchen en opgave for Esport Danmark, e-sportsmiljøet og naturligvis for Folketinget, så vi kan sørge for, at unge mennesker og deres familier får ordnede forhold.

I Danmark er vi blandt verdens bedste e-sport-nationer, og vi skal i et samarbejde på tværs af klubber, udøvere og forbund skabe retningslinjer og grundlag for, at vi kan fastholde den bedst mulige fortsatte udvikling og ikke mindst gå forrest og vise vejen for resten af verden.

Et andet e-sport-område med store udfordringer er spiludbydernes monopollignende forhold. I Danmark hylder vi en tredeling af magten. Den lovgivende, udøvende og dømmende. I e-sporten er magten alene lagt i hænderne på udbyderne. Vi oplever desværre unge mennesker, der har brugt hele deres liv på at blive dygtige til spillet, begå en enkelt fejl og efterfølgende blive udelukket for resten af deres liv. De har ingen appelret og ingen steder at gå hen for at få prøvet deres dom eller få strafnedsættelse.

Den problematik er ikke kun en udfordring i Danmark, men en global problematik, som Danmark ikke kan løfte alene. Derfor vil Venstre via Europa-Parlamentet løfte det ind på europæisk plan, så EU samlet kan gå i dialog med spiludbyderne om, hvordan vi etablerer et system, der ikke ødelægger mennesker, fordi de laver én fejl. Vi skal sikre nogle troværdige, gennemsigtige og sikre rammer for udøverne i samarbejde med spiludbyderne. Det kommer alle parter til gode.

Vi har haft gode samtaler med både Konservative, SF og Socialdemokratiet om, hvordan vi løfter opgaven, og om der kan sættes flere midler af til at fremme e-sporten og samtidig styrke tilknytningen til foreningsdanmark. Det er nu op til regeringen at vise handling.

E-sport er kommet for at blive. Og der findes i det et enormt potentiale, når det kommer til events, konkurrencer, uddannelse, arbejdspladser og erhvervseventyr - lad os gribe ud efter det og lad os samtidig skabe trygge rammer for spillerne og deres familier.