DET ER DIT VALG - KV21

Er det blot valgflæsk og luftkasteller?

25. oktober 2021, 11.40

Lone Nielsen. Foto: PR-foto

VALGLØFTER I denne tid op til kommunalvalget, er det sikkert ikke forbigået mange læsere, at de partier, der i dag sidder med flertallet i Herning Byråd, lover at de vil gøre alt muligt godt for kernevelfærden.

Men som siddende byrådsmedlem, som de sidste mange år netop har kæmpet for prioritering af kernevelfærden, undres jeg meget; for hvorfor vil de først gøre det nu? Hvorfor har de ikke gjort det siden sidste valg?

Borgerlisten har ved flere lejligheder forslået en bedre normering, flere ressourcer til folkeskolen, bedre ældreomsorg, bedre vilkår for handicappede og psykisk udsatte og så videre. Samtidig har vi anvist, hvordan disse forbedringer kunne finansieres, nemlig ved en anden prioritering af den økonomi, vi har til rådighed - særligt via besparelser på den tunge administration og unødvendigt bureaukrati.

I den forbindelse har jeg, igen de sidste mange år, hørt på at socialdemokraterne, Enhedslisten, SF, Kristendemokraterne, DF, Konservative, Venstre og de Radikale, som gang på gang har sagt ting som; »Der kan ikke prioriteres anderledes«, »vi har ikke penge til det«, »det kan ikke lade sig gøre«. Altså tager jeg til efterretning, at forligspartierne ikke mener, der kan prioriteres anderledes, inden for de økonomiske rammer, vi har i Herning Kommune. Men hvordan vil de så gøre alt det de nu lover?

Enhedslisten er som det eneste parti kommet med en løsning på den bedre kernevelfærd; nemlig skattestigninger.

Skattestigninger mener Borgerlisten ikke er vejen frem, idet vi kan miste en stor del af den indtægt til staten, grundet sanktioner. Desuden mener vi også, at midlerne er til rådighed, de skal blot omprioriteres.

De partier der nu strør om sig med valgflæsk, de skylder at fortælle, hvordan de vil gøre det, ellers er det jo blot luftkasteller fuldstændigt som ved sidste valg.

Derfor håber jeg at vælgerne kigger på, hvad partierne har handlet på og sagt siden sidste valg, og ikke hvad de siger og lover op til et nyt valg.

Om du er rød, grøn eller blå, sæt kryds ved Borgerlisten, stem på liste H.

Indlæser debat