Høgild-firma vil lave Nordens største grønne brintfabrik

Den lokale virksomhed Everfuel indgår strategisk samarbejde med Shell

22. november 2019, 12.29

Foto: Flemming Hansen

ENERGI Everfuel og Shell vil samarbejde om fremtidens forsyning af transportsektoren med grøn energi i form af en brintfabrik. De har i fællesskab kunnet ansøge om midler fra Energistyrelsens pulje til energilagring.

Ambitionen er at kunne installere et såkaldt P2X-anlæg i Fredericia med op mod 1 GW elektrolyse-kapacitet. Det er et skridt i den grønne omstilling, som gør det muligt at kombinere grøn strøm med fleksibel grøn brintproduktion, så vindmøllestrøm kan gemmes fra når det blæser, til når der er behov for energien.

Anlægget bygges af Høgild-virksomheden Everfuel - der delvist er ejet af brintvirksomheden Nel med afdeling i Lind - og anlægget placeres på et jordareal ejet af Shell Raffinaderiet. Shell bruger allerede i dag brint som en vigtig del af produktionensprocessen og vil kunne aftage den største part af produktionen af brint. Dermed vil raffinaderiets raffineringsprocesser kunne gøres grønnere.

Største anlæg i Norden

Samarbejdet vil etablere det absolut største brintanlæg af sin slags i Norden. Anlægget og dets stor-skala produktion af brint vil kunne skabe basis for forsyning af grøn brint til transportsektoren både som energibærer i flydende brændstoffer og til direkte anvendelse i brintdrevne køretøjer.

Ved fuld udbygning vil brintanlægget have en kapacitet, der svarer til, at raffinaderiet vil kunne omstilles til vedvarende energi, samt forsyne 3-4000 fuelcell-busser og lastbiler med brint dagligt. I første fase - det er i 2022-23 - er det hensigten at Everfuel bygger et 20MW elektrolyseanlæg og et centralt brintlager

Fleksibel energilagring

Anlægget er placeret strategisk i forhold til at forsyne store dele af transportsektoren. I Fredericia-området er der også en stigende aktivitet med etablering af flere datacentre, der har brug for 24/7 forsyning af grøn energi. Dette er en stor udfordring, da vedvarende energi er fluktuerende. Der er derfor stor efterspørgsel på grøn energi i de timer, hvor der ikke er tilstrækkelig vind eller sol. Everfuels centrale brintlager vil her kunne anvendes og sikre en stabil drift, uden at der skal anvendes fossilt baseret strømproduktion, og lageret vil som nævnt på sigt kunne udvides betydeligt.

Everfuel og Shell Raffinaderiet i Fredericia arbejder sammen om at sikre den nødvendige finansiering, og parterne bag projektet ansøger i øjeblikket om tilskudsmidler til første fase af brintanlægget.