En værdig død: Kære borgmester og byråd i Herning Kommune

14. september 2020, 12.05

Foto: Adobe Stock Photo

HJÆLP I 13 år har jeg kæmpet for min datter, og hvordan skal man beskrive den kamp kort og overskueligt? Det kan man ikke, men det har været en lang, sej og til tider umenneskelig kamp, der udelukkende er mulig fordi, kærligheden til ens barn giver umenneskelige kræfter.

Kræfter til gang på gang at skulle gøre mig parat til at miste det dyrebareste i mit liv og til at være i konstant beredskab og angst for, hvordan hun forlader mig og hendes far. Om hun kommer til at være bange, eller om hendes død bliver fredfyldt.

Mit barn er terminalt, hun er døende, lige præcis derfor har jeg og mine sygeplejersker forberedt os så godt, som man kan, i samarbejde med det palliative team, hvordan Ida skal herfra så værdigt som muligt, med de mennesker hun kender, de hænder hun kender og dufte, hun er tryg ved.

Ida er ifølge overlægen i det palliative team døende - jeg ser det, hendes far og hendes sygeplejersker ser det. Og lige nu tæller vi de solskinstimer, der er og suger dem til os, fordi de bliver lige så stille færre og færre.

I denne meningsløse situation, der også rummer så meget kærlighed, der skal vi også »kæmpe« for Idas ret til at blive plejet og behandlet af de sygeplejersker, der kender hende så godt, så vi kan få lov at være mor og far.

Jeg har kæmpet i 13 år. Jeg er blevet bedt om at svare på, hvornår min datter dør - det kan jeg ikke svare på. Nu vil Herning Kommune ændre Idas bureau og ændre på fagligheden til trods for, at der er tre læger (to overlæger og praktiserende læge) der uafhængigt af hinanden vurderer, at Idas pleje skal varetages af sygeplejersker 24 timer i døgnet. De selvsamme læger anbefaler ligeså, at Idas pleje skal varetages af de sygeplejersker, der har passet og plejet hende de sidste mange år.

Men Herning Kommune fastholder, at ordningen skal overgå til nyt bureau og til en faggruppe, der ikke kan handle på Idas komplekse problemstillinger.

Ida er ustabil og kompleks, hvilket også er årsagen til, at flere af Idas sygeplejersker udover at være sygeplejersker også har intensiv erfaringer samt videreuddannelse inden for palliation.

Herning Kommune vælger ligeså at bruge en »ekspert-udtalelse« fra deres oversygeplejerske (sundhedsfaglig koordinator) fra Tjørringhus, som ifølge Herning Kommune har læst Idas status og ud fra den har vurderet, at Idas pleje kan varetages af social- og sundhedsassistenter. En vurdering der går direkte imod de tre lægers anbefalinger. Tre læger der kender Ida, og som har haft i hende i hænderne.

Jeg kan ikke mere, men jeg har intet andet valg end at blive ved med at kæmpe for mit livs kærlighed og for hendes ret til en værdig død.

Jeg er desperat og mit eneste håb er at få lov til at være mor, mor til et døende barn, der får den sygepleje, som hun kræver med de sygdomme, livet har givet hende.

Mit håb er, at jeg og hendes far får fred til at nyde solskinstimerne med Ida den sidste tid i de trygge rammer, som Børnesygeplejes sygeplejersker har skabt for Ida og os i en hverdag, hvor sorg og tab er vores ubehagelige følgesvend.